Фінансове забезпечення

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 

0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти

0212010  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населен

0212110 Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико -санітарної) допомоги

0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»

0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян. які постраждали в наслідок Чорнобильської катасрофи)

0215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

0215053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) фізкультурно-спортивної спрямованості

0215061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення, «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів, серед населення регіону

0216082  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до закон

0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0217640 Заходи з енергозбереження

0218831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 

 
 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2018 рік

 

Оцінка ефективності бюджетних програм за 2018 рік