Структура

Керівництво Старобільської районної державної адміністрації
 

Голова районної державної адміністрації

 

 


 

Перший заступник голови

КОНОНОВ Віталій Васильович

каб. № 14

 

День прийому: другий, четвертий вівторок

(тел.: 2-14-54, 2-32-65)


 

Заступник голови


 

ЧЕРЕВАТИЙ Володимир Олександрович 

каб. № 16

День прийому: перший, третій вівторок

(тел.: 2-32-65)

 
 
 
Апарат Старобільської районної державної адміністрації

Керівник апарату райдержадміністрації
 
  

 

Найменування підрозділу,
кабінет, телефон

Займана посада, прізвище, ім’я, по батькові

Відділ документообігу, контролю та звернень громадян

Каб. № 18, тел. 2-32-65

Начальник 

КУДРЯВЦЕВА Інна Володимирівна

Відділ управління персоналом

Каб № 26

Головний спеціаліст

ПОДИБАЙЛО Наталія Миколаївна

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Каб. № 4, тел. 2-21-36

Начальник 

СІМІНІХІНА Ірина Геннадіївна

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Каб. № 19

Начальник відділу - головний бухгалтер

НИЖЕГОРОДОВА Тетяна Олександрівна

Відділ правового забезпечення

Каб. № 24

Головний спеціаліст

СЕМЕНІХІНА Вікторія Олександрівна

Відділ організаційного та технічного забезпечення

Спеціаліст

ЮРЧЕНКО Марина Вікторівна

Головний спеціаліст з мобілізаційної та режимно-секретної роботи

 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

САЛЕНКО Надія Валеріївна

Провідний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 
Структурні підрозділи Старобільської районної державної адміністрації
 
 

 

Найменування підрозділу

Займана посада, прізвище,  ім’я, по батькові керівника

Управління соціального захисту населення

Тел. 2-13-03

Начальник 

ДУК Ольга Миколаївна

Служба у справах дітей

Тел. 2-42-03

Начальник 

ТИТОВА Галина Михайлівна

Архівний відділ

Тел. 2-02-77

Начальник 

ПАСЬКО Лариса Петрівна

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Завідувач

МЕДВЕДЄВА Наталія Іванівна

Відділ оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами та територіальними органами центральних органів виконавчої влади

Головний спеціаліст

ВОЛОШИНА Тетяна Миколаївна

Відділ фінансів

Тел. 2-15-79

Начальник 

ГОДУНОВА Любов Володимирівна

Відділ соціально-економічного розвитку територій

Начальник 

ВІРЮТІНА Олена Олексіївна

Відділ інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства

Головний спеціаліст 

ПРОТАСЕНКО Галина Миколаївна

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту

Начальник 

ІВАШКІНА Олена Анатоліївна

Відділ взаємодії з Новопсковською та Білолуцькою територіальними громадами та здійснення виконавчої влади на місцях

Начальник

ЧЕРНЯК Людмила Василівна

Відділ взаємодії з Марківською територіальною громадою та здійснення виконавчої влади на місцях

Начальник

ТАРАБАНОВСЬКА Ольга Борисівна

Відділ взаємодії з Міловською територіальною громадою та здійснення виконавчої влади на місцях

Провідний спеціаліст

НІКІТІН Костянтин Миколайович

Відділ взаємодії з Біловодською територіальною громадою та здійснення виконавчої влади на місцях

Головний спеціаліст

ІВАНЕНКО Оксана Миколаївна

 

 
 
 
 

Регламент

Старобільської районної  державної адміністрації
Луганської області

 


ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

 

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 


 

Відповідно до Регламенту роботи Старобільської райдержадміністрації:

 

15.1. Для працівників райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень.

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

 

15.2. Режим роботи райдержадміністрації встановлюється такий:

початок робочого дня о 8:00;

закінчення робочого дня о 17:00;

у п’ятницю закінчення робочого дня о 16:00;

обідня перерва з 12:00 до 12:48.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу.

 

 

15.3. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники райдержадміністрації зобов’язані з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

Залучення до роботи у неробочі дні оформлюється:

заступників голови, керівника і працівників апарату райдержадміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації – розпорядженнями голови райдержадміністрації;

інших працівників – наказами відповідних керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації.

15.4. Для оперативного вирішення завдань, пов’язаних з діяльністю райдержадміністрації, за розпорядженням голови райдержадміністрації у святкові та вихідні дні може здійснюватися чергування заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а також апарату райдержадміністрації. За необхідності до чергування можуть залучатися інші державні службовці. Робота в ці дні компенсується відповідно до статті 107 КЗпП України.

15.5. Перебування працівників структурних підрозділів райдержадміністрації за межами службових приміщень райдержадміністрації у робочий час погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів. Керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації повідомляють про свою відсутність у робочий час керівника апарату або заступника керівника апарату райдержадміністрації. Керівники самостійних структурних підрозділів повідомляють про свою відсутність за службовою необхідністю у робочий час заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків або першого заступника, голову райдержадміністрації. Заступники голови райдержадміністрації повідомляють про свою відсутність у робочий час голову райдержадміністрації.

15.6. Облік використання робочого часу здійснюється окремо кожним самостійним структурним підрозділом та в апараті райдержадміністрації шляхом складання табеля обліку використання робочого часу за формою П-5 відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 25.12.2009 № 496).

15.7. Головою райдержадміністрації за погодженням з відповідним профспілковим комітетом окремим працівникам може встановлюватися гнучкий графік роботи на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.»

  

КОШТОРИС на 2020  рік (апарат)

 

КОШТОРИС на 2013  рік (апарат)

 

РОЗРАХУНОК   КОШТІВ

до кошторису на 2013 рік на утримання

апарату Старобільської райдержадміністрації