Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану

   


 

Нові зразки заяв

ЗАЯВА 
про встановлення факту народження дитини

ЗАЯВА 
про встановлення факту смерті

 


 

У Школі майбутніх матерів проведено лекцію "Знати свої права дуже важливо"

   З метою реалізації загальнонаціонального просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО» в Жіночій консультації КУ Старобільського РТМО ЦРП у Школі майбутніх матерів проведено лекцію на тему «Знати свої права дуже важливо» та надано роз’яснення щодо можливості отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку.

 

 


 

Негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому, заходи, що вживаються щодо зменшення рівня корупції

В українському сучасному суспільстві корупція стала вже не стільки кримінальним феноменом, скільки загальнодержавним негативним чинником корозії нації. Підриваючи авторитет всіх гілок державної влади, руйнуючи державність і сприяючи все більш глибшому підриву суспільної безпеки.

Корупція підриває авторитет країни, завдає шкоди демократичним засадам управління суспільством, порушує принципи верховенства права та встановлений законодавством порядок здійснення повноважень посадовими особами органів державної влади. Як дає нам визначення Закон України «Про запобігання корупції» під корупцією розуміється використання посадовою особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди відповідній особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку, пов’язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим чинником є ризик викриття і покарання.

З корупцією можливо боротися використовуючи різні заходи: суто репресивні, які полягають у виявленні, розслідуванні та розкритті корупційних правопорушень і притягненні винних осіб до відповідальності, або превентивні, серед яких такі як покращення прозорості, підзвітності і доброчесності державних структур, правовий захист громадян та підвищення правової обізнаності, підвищення етичних стандартів у діяльності службовців, просвітницька робота з населенням, виховання молоді у дусі неприйняття корупції. Але жоден з цих заходів не буде успішним, якщо під час їх реалізації буде відсутня підтримка з боку суспільства. Ефективна антикорупційна політика держави має базуватися на комплексному застосуванні примусових, попереджувальних та просвітницьких процедур, що може бути забезпечено виключно за умови спільної участі у цьому процесі органів влади та громадськості.

Залучення громади до боротьби проти корупції є необхідним, в першу чергу через цей основоположний елемент: якщо корупція стала звичайним явищем в суспільстві, то велика частина його, більш за все, залучена в корумповані структури. Це призводить до необхідності того, щоб суспільні освітні програми, в найширшому розумінні, існували незалежно або включались в плани, що передбачають будь-які спроби боротьби з корупцією: суспільство повинне усвідомлювати свою власну роль в корупції і свою потенційну роль в боротьбі з цим явищем.

Тому у протидії корупції не лише є сенс. Така протидія є життєвою необхідністю для держави, для суспільства, для людей. Вона забезпечує створення умов для нормального життя і суспільного прогресу. 


 

Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

Згідно з нормами Закону України «Про запобігання корупції»:

1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;

4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;

5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;

7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом. 


 

ЮСТИЦІЯ ЛУГАНЩИНИ : ВИХОВУЄМО У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ

   Саме на дітей ми покладаємо надії, в дітях ми бачимо запоруку нашого особистого щастя та здійснення мрій.

   Кожна дитина заслуговує на щасливе та безтурботне дитинство, а також має знати свої права та вміти їх захищати. Саме з цією метою спеціаліст Старобільського районного відділу актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області побувала у Старобільській ЗОШ І-ІІ ст. №2.

   Для десятикласників провели лекцію у рамках Всеукраїнського тижня права. «Знати свої права дуже важливо. Якщо ти обізнаний – ти захищений. Кожна людина має використовувати свої права таким чином, щоб це не порушувало прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини закінчується там, де починається право іншої»,- наголосила спеціаліст відділу. Крім того, школярів проінформували про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», адже кожен має знати свої права, та вміти їх захищати.


 

Проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу для працівників пологового будинку

   З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, головним спеціалістом Старобільського РВ ДРАЦС Малиніною Л.В. було проведено відповідну інформаційно-роз'яснювальну роботу за участю співробітників Старобільського пологового будинку. В ході зустрічі присутнім було роз'яснено порядок державної реєстрації актів цивільного стану, отримання повторно документів, та надані відповіді на поставлені питання.


 

Я МАЮ ПРАВО

   У Рамках реалізації Всеукраїнського просвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО», 17 листопада 2017 року працівниками Старобільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області було проведено  інформаційно-просвітницьких заходів для ромської національної меншини.


 

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

   Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України, перелік яких визначено в додатку 1 до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

   Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

  • оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
  • документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

   Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву, виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

   Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

   За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів відповідний електронний документ з накладенням власного електронного цифрового підпису та проставленням на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України. Відомості про проставлення апостиля або про відмову у його проставленні вносяться до Електронного реєстру апостилів.

   За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

   Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

   Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

   Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

   У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.


 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

17.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України № 3007/5 від 25.09.2017 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань діяльності у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.09.2017 №1187/31055, яким внесли зміни до ряду нормативно-правових актів.

Так, звертаємо Вашу увагу,про внесення змін до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864.

Якщо раніше послуги з проставлення апостиля у Луганській області надавали лише:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Біловодський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Кремінський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Луганський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Сватівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

То, поступово, надавати послуги з проставлення апостиля зможуть і наступні відділи :

Алчевський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Антрацитівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Білокуракинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Довжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Кадіївський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Марківський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Міловський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Новоайдарський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Новопсковський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Попаснянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Рубіжанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Станично-Луганський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Троїцький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

Хрустальнинський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області


 

Реєстрація народження дитини в пологовому будинку

     У Старобільському пологовому відділенні запровадили новий сервіс, який спрощує проведення державної реєстрації народження дитини та видачу свідоцтва про народження. Тепер свідоцтво про народження дитини можна отримати не лише у відділі ДРАЦС, а й у пологовому будинку.

     Працівники Старобільського районного  відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Луганській області приймають документи (паспорти батьків, свідоцтво про шлюб, медичне свідоцтво про народження дитини), необхідні для проведення державної реєстрації народження дитини, та видають свідоцтва про народження безпосередньо у медичному закладі.

    Після народження дитини, мама має право прийти у спеціально відведений для цього кабінет і написати заяву («Прошу видати мені свідоцтво про народження моєї дитини в пологовому будинку»). Вказує бажане ім’я та зазначає батьків. Це буде її право, а не обов’язок.

     Паралельно цю послугу все ще надають у відділі ДРАЦС у звичному порядку, в день звернення громадян до відділу.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, необхідних для реєстрації дитини:

1) У разі якщо батьки дитини перебувають у шлюбі та мають спільне прізвище – для реєстрації дитини достатньо звернутися одному з батьків, надавши паспортні документи (паспорти) обох батьків, медичне свідоцтво про народження дитини та оригінал свідоцтва про шлюб;

2) У разі якщо батьки перебувають у шлюбі, однак мають різні прізвища – при реєстрації дитини необхідно звернутися обом батькам, надавши вищезазначені документи, а також батькам необхідно написати спільну заяву про присвоєння прізвища дитині;

3) У разі якщо мати не перебуває у шлюбі – при реєстрації дитини необхідно звернутися безпосередньо матері дитини, надавши паспортний документ (паспорт) та медичне свідоцтво про народження дитини та написавши необхідну заяву;

4) Для іноземців додатково необхідно надавати нотаріально завірений переклад на українську мову паспортного документа (паспорту), свідоцтва про шлюб (у разі видачі його іншою державою) та інших документів, які видані іноземною державою.

   Проект запроваджено з березня 2016 року, так за  цей час станом на 08 вересня 2017 року у Старобільському пологовому відділені  працівниками відділу ДРАЦС  видане 108 свідоцтво про народження дитини.


 

Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Старобільського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області

 


 

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє

 

     Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області повідомляє, що протягом першого півріччя 2017 року було зареєстровано 518 актових записів про народження, з яких: відділом — 453, сільськими радами району — 65. Серед новонароджених по району хлопчиків — 260, дівчаток — 258.
З усіх проведених реєстрацій народжень відділом 312 реєстрацій народження проведено на підставі рішень суду про встановлення фактів народження на тимчасово окупованій території України та 141 реєстрація на підставі медичних свідоцтв про народження, виданих пологовими будинками.
     Крім того, було зареєстровано 5 пар двійні. З них 2 двійні народилось в Старобільському районі, 3 двійні - на тимчасово окупованій території.
    Найпоширенішими іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2017 року по м. Старобільськ та сільських радах району були: чоловічі — Микита (19 чол.), Артем (18 чол.), Данило (15 чол.); жіночі — Марія (16 чол.), Софія (15 чол.), Єва (14 чол.).
    Рідковживаними іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження протягом першого півріччя 2017 року по м. Старобільськ та сільських радах району були: чоловічі — Карім, Аміран, Емір, Еліф, Натан, Іраклій, Гамлет, Мілан, Даніель, Мар’ян; жіночі — Сабіна, Севгі, Аріадна, Пауліна, Еріка, Яніна, Емілія.
 


 


 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ ІМЕНІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

 

     Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить (стаття 28 Цивільного кодексу України).

     Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я (стаття 295 Цивільного кодексу України).

    Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері (стаття 295 Цивільного кодексу України). У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

    Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені або виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження, а також у разі її усиновлення, визнання усиновлення недійсним або його скасування відповідно до закону (стаття 295 Цивільного кодексу України).


 


 

Подача заяв до відділів ДРАЦС через веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

 

      З метою спрощення процедури отримання адміністративних послугу сфері державної реєстрації актів цивільного стану  та підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану, Міністерством юстиції запроваджено пілотний проект, який дає змогу фізичним особам подавати заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

     Веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», адреса якого http://dracs.minjust.gov.ua, є офіційним сервісом щодо подачі заяв або звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та доступний усім користувачам мережі Інтернет.

     Відтепер, фізична особа може подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану наступні заяви: про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу, про державну реєстрацію зміни імені, про внесення змін до актового запису цивільного стану, їх поновлення та анулювання, про повторну видачу свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, або звернення щодо їх формування.

      Крім того, з використанням функціональних можливостей Веб-порталу користувач може здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати та часу з вказаних вище питань, а також з питань державної реєстрації народження, смерті.

      Вищенаведені заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаним під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

      Також даним програмним забезпеченням передбачена можливість здійснювати сплату державного мита за послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, плату за послугу щодо видачі витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також оплату платних послуг, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

      У Луганській області до пілотного проекту залучено три відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а саме:

-  Лисичанський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області;

-  Сєвєродонецький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області;

 -  Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області.

 


 

Юстиція вже працює онлайн

 

     Сервіси, які раніше українці отримували через випробовування чергами, тепер доступні в електронному режимі. Нещодавно в Міністерстві юстиції презентували онлайн-будинок юстиції, який функціонує за адресою: online.minjust.gov.ua. Тож тепер отримати необхідний документ можна, не виходячи з квартири.

     Віртуальний будинок юстиції — це ще одна новація міністерства. Цей онлайн-сервіс поширився на всю територію України.

     В онлайн-будинку юстиції кожен, у кого є комп’ютер та доступ до інтернету, може отримати таку послугу, як повторна видача документів. Скажімо, свідоцтво про народження чи шлюб (або розірвання його) тощо. А також витяги із документів про народження, зміну імені, смерть, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства.

 

 


 

ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

 

     Даний сайт забезпечує отримання послуг без контакту з представниками влади.

     Тут ви отримаєте необхідні сервіси в електронному режимі.

     За допомогою цього сайту ви можете :

     Отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
Здійснити державну реєстрацію громадської організації, зі статусом юридичної особи.

     Запроваджено в онлайн-режимі ті послуги, надання яких викликає на даному етапі найбільші черги, створює бюрократію і сприяє виникненню зловживань.

     Он-лайн будинок юстиції - це повністю прозора автоматизована система.

 


 

Державна реєстрація шлюбу в Україні іноземців та осіб без громадянства

  •  

       В ході реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», з урахуванням внесених змін до законодавства при зверненнях громадян до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питання державної реєстрації шлюбу з 2004 року запроваджено принцип екстериторіальності.

 

       В ході реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», з урахуванням внесених змін до законодавства при зверненнях громадян до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питання державної реєстрації шлюбу з 2004 року запроваджено принцип екстериторіальності. Водночас нормами Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5), визначено, що іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України. Орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в день подання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу Державної міграційної служби України у разі відсутності у іноземця чи особи без громадянства посвідки на постійне чи тимчасове проживання; відсутності на останній вільній сторінці паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства, або у вкладному талоні відмітки про отримання посвідки, скріпленої печаткою, якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства видана територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим з 20.02.2014 або на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей з 01.03.2014; пред’явлення посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства, яка підлягає обміну відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 251. Крім того, оскільки наразі відсутня вимога щодо надання іноземцями та особами без громадянства довідки про сімейний стан при державній реєстрації шлюбу, а також вимога щодо проставлення в паспортах громадян України відміток про державну реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу, є необхідним здійснення відповідної перевірки за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян перед проведенням відповідної державної реєстрації. Неухильне дотримання відділами державної реєстрації актів цивільного стану вищенаведених вимог законодавства є обов’язковим при державній реєстрації шлюбу, у тому числі у рамках пілотного проекту «Шлюб за добу», та забезпечуватиме належну реалізацію законних прав та інтересів громадян у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.


До уваги громадян.

Відкрита Громадська приймальня при Старобільському районному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіальногго управлінні юстиції у Луганській області, яка діє відповідно до наказу головного територіального управління юстиції та надає такі види правової допомоги: 

- надання правової інформації;

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- допомога в складанні документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання правової інформації;

- надання допомоги  в  забезпеченні  доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Старобільський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану  ГТУЮ  у Луганській області області знаходиться за адресою: вул. Центральна, 52, м. Старобільськ,  тел. (06461)2-10-42.

Прийом громадян здійснюється за наступним графіком роботи: середа, п’ятниця з 10.00.до 16.00.