БЮДЖЕТНІ ЗАПИТИ НА 2020 - 2022 РОКИ

0210180 Інша діяльність у сфері державного управління 
0211162 Інші програми та заходи у сфері освіти
0212010  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населен
0212110 Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико -санітарної) допомоги
0213112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
0213131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»
0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян. які постраждали в наслідок Чорнобильської катасрофи)
0215041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
0215053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) фізкультурно-спортивної спрямованості
0215061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення, «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів, серед населення регіону
0216082  Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до закон
0217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
0217640 Заходи з енергозбереження
0218831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі