Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2020 рік

0213131 Здiйснення заходiв та реалiзацiя проектiв на виконання Державної цільової програми "Молодь України"

0215061 Забезпечення дiяльностi мiсцевих центрiв фiзичного здоров'я населення "Спорт для Bcix" та проведення фiзкультурно-масових заходiв серед населення