Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

7367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходив, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (нова редакція від 01.10.2019)

5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (нова редакція від 01.10.2019)

2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги (нова редакція від 01.10.2019)

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (нова редакція від 01.10.2019)

2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги

2144 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2146 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

3131 Здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової програми Молодь України

3132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей

5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій спортивного напряму

5061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення Спорт для всіх

7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

7640 Заходи з енергозбереження

8831 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам на селі

2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

0180 інша діяльність у сфері діяльного управління