Прес-центр14 вересня 2021, 16:09

Обговорили розвиток мінерально-сировинної бази Старобільського району

Про розвиток мінерально-сировинної бази Старобільського району Луганської області, порядок оформлення, передачі, одержання дозволів, розробки регіональних програм йшлося на щотижневій оперативній нараді, яку провів голова Старобільської райдержадміністрації Віталій Кононов.

В оперативній нараді взяли участь голова Старобільської районної ради Роман Решетняк, голови територіальних громад Старобільського району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, заступник генерального директора з надрокористування Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» Олег Савлучинський, асистент кафедри екологічного моніторингу та аерокосмічних досліджень Державної екологічної академії Євген Найда.

Під час наради Олег Савлучинський повідомив присутнім що ДНВП «Геоінформ України» є науково-виробничим підприємством та державним геологічним архівом, що входить до сфери управління Державної служби геології та надр України, та яке зберігає, аналізує, опрацьовує всю вторинну геологічну інформацію створеної на території України.

Вторинна геологічна інформація – це дані, отримані за всіма видами і стадіями геологорозвідувальних робіт та видами користування надрами, які містять в собі відомості про глибину залягання корисних копалин, її властивості, продуктивність, рекомендації щодо їх розробки, способу видобуду, просторові межі родовищ тощо.

Також, в рамках своєї діяльності, ДНВП «Геоінформ України» здійснює облік наданих спеціальних дозволів на користування надрами, заяв на їх отримання, веде Державний баланс запасів усіх корисних копалин, реєстри нафтових та газових свердловин, артезіанських свердловин, здійснює державний облік родовищ, у тому числі техногенних, які становлять Державний фонд родовищ корисних копалин та веде Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин.

Підприємство здійснює підтримку та розвиток галузевої геологічної інформаційної системи, яка забезпечує доступ користувачів до геологічної, статистичної та економічної інформації про родовища корисних копалин в Україні.

Завдяки постійній обробці таких масивів даних про геологічну будову країни та актуалізації інформації про стан розробки родовищ корисних копалин, ДНВП «Геоінформ України» у територіальних громад є можливість отримання послуги з підготовки геолого-інвестиційного паспорта територіальної громади. Олег Савлучинський на нараді презентував макет такого геолого-інвестиційного паспорта.

Тобто, геолого-інвестиційний паспорт територіальної громади - це зведена інформація з картографічним відображенням щодо стану розробки родовищ на території такої громади та перелік об’єктів (ділянок) перспективних для інвестування, а саме родовища, які не розробляються, на які не видано спеціальні дозволи на користування надрами та не подано заявок на їх отримання, з описом залишкових запасів, їх якості, глибини залягання та історії розробки.

В результаті виконання цієї роботи громада отримає повний спектр наявної інформації про багатство надр, що знаходиться на її території для визначення перспектив залучення інвестицій у їх розробку, планування доходів від надходження рентної плати за користування надрами, врахування в планах забудови, отримання інформації про обсяги видобутку корисних копалин діючими надрокористувачами та можливість вжити невідкладні заходи у випадках виявлення незаконного видобування корисних копалин.

Спираючись на отриману інформацію органи місцевого самоврядування можуть прийняти управлінське рішення про створення комунального підприємства для отримання спеціального дозволу на користування надрами або збільшити потужності існуючих комунальних підприємств, що вже здійснюють видобуток.

Завершуючи свій виступ Олег Миколайович звернув увагу присутніх, що детальніше про цю та інші послуги Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» можна дізнатися на офіційному вебсайті https://geoinf.kiev.ua/

В свою чергу, Євген Найда розповів присутнім, що Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління спрямовує діяльність на досягнення максимально екологічного ефекту під час впровадження державних та регіональних програм у сфері охорони довкілля, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, енергозбереження та соціально – економічного розвитку.

Супроводження підготовки регіональних програм та проєктів фахівцями науково-дослідних закладів, дозволить втілювати сучасні технології у сфері охорони довкілля та енергозбереження, зменшити вплив на довкілля та витрачання енергоресурсів (природного газу, електричної та теплової енергії тощо), бюджетні витрати на утримання об’єктів.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління пропонує сприяння у сфері питань, пов’язаних з розробкою екологічних програм, проєктів, оцінки впливу на довкілля, стратегічно – екологічної оцінки та інших напрямках захисту навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Також Євген Іванович зауважив, що на безоплатній основі, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління проводить навчання державних службовців з актуальних питань у сфері охорони довкілля, проведення стратегічно – екологічних досліджень, оцінки впливу на довкілля тощо. За результатами семінару учасникам будуть видані свідоцтва про підвищення кваліфікації. ДЕА у взаємодії з органами місцевого самоврядування та обласними державними адміністраціями спрямовує свою діяльність щодо досягнення максимально екологічного ефекту під час впровадження місцевих, регіональних та державних природоохоронних програм, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, енергозбереження та соціально-економічного розвитку.

ДЕА пропонує розглянути питання щодо розробки місцевих екологічних програм за визначеними напрямками, що передбачають :

• необхідність та обґрунтування впровадження заходів, передбачених Рішенням РНБО України, яке введено в дію Указом Президента України від 23.03.2021 № 111/202 «Про виклики і загрози національної безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»;

• джерела фінансування заходів (розробку проєктної документації та робіт): екологічні фонди державного, обласного, місцевого рівнів, кошти недержавних фондів та міжнародної допомоги;

• заходи, які доцільно вжити для поліпшення екологічного стану територій та об’єктів інфраструктури.