Прес-центр28 грудня 2019, 10:12

НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДИТИНИ

В Старобільській районній державній адміністрації протягом 2019 року під керівництвом заступника голови Олени Григоренко було проведено 17 засідань комісії з питань захисту прав дитини та розглянуті питання, які стосувались реалізації законних прав дітей на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

На розгляд Комісії були винесені питання про позбавлення та поновлення батьківських прав; вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; участь одного з батьків у вихованні дитини; визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; встановлення і припинення опіки, піклування; стан утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, та виконання покладених на них обов’язків; збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Крім того, комісією були затверджені пропозиції щодо складу міждисциплінарних команд та індивідуальні плани соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Розглядались складні життєві обставини сімей, в яких існує ризик відібрання дитини або дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сімей, діти з яких влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.

З метою прийняття виважених рішень в інтересах дітей на засідання комісії запрошувались діти та їх законні представники, спеціалісти установ, організацій та виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.