Про виконання районного бюджету Старобільського району за І квартал 2019 року

Д О Х О Д И

У І кварталі 2019 року районний бюджет отримав 129 018 131 грн. доходів, у тому числі до загального фонду – 124 755 488 грн., до спеціального фонду – 4 262 643 грн.  Податкові  та неподаткові надходження склали  28 677 041 грн., власні над ходження бюджетних установ – 1 295 643 грн., міжбюджетні трансферти – 99 045 447 грн.

За І квартал 2019 року до  загального фонду районного   бюджету   надійшло 28 677 041 грн. доходів    без   урахування  міжбюджетних трансфертів при затвердженому з урахуванням змін показнику 27 734 740 грн., що складає 103,4 відсотків до затвердженого з урахуванням змін показника. Понад плану  отримано  942 301 грн. Порівняно до аналогічного періоду 2018 року  надходження зросли на 4 115 107 грн.

Головним джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, його питома вага у загальному обсязі доходів складає 99,5 відсотків. Усі інші джерела доходів – податок на прибуток підприємств комунальної власності,   надходження від орендної плати за користування комунальним майном, плата за надання адміністративних послуг, інші надходження  – становлять лише 0,5 відсотків у загальному обсязі доходів бюджету і суттєво не впливають на його виконання. 

  Податок на  доходи  фізичних  осіб  при плані  з урахуванням змін   27 623 100 грн. надійшов у сумі 28 529 827  грн. або на 906 727 грн. більше.  Порівняно до аналогічного періоду 2018 року у звітному періоді отримано податку на 4 155 377 грн. більше.

  Податок на прибуток підприємств комунальної власності надійшов у сумі 15 540 грн., хоч і не планувався у бюджеті на перший квартал. 

  Частина чистого прибутку, що сплачується до бюджету, склалася у обсязі 6 032 грн.

  Плата за надання адміністративних послуг склалася у обсязі 113 516  грн., що на 24 776 грн. більше передбаченого показника.

  Надходжень від орендної плати комунального майна надійшло 11 296 грн., інших надходжень – 830 грн.

  У звітному періоді загальний фонд районного бюджету отримав такі трансферти:

 1. Освітню субвенцію – 16 923 000 грн.,
 2. Медичну субвенцію – 6 238 700 грн.,
 3. Субвенцію з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  - 756 000 грн.,
 4. Дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків  з  утримання закладів  освіти  та  охорони здоров’я – 5 981 226 грн.,
 5. Інші дотації з  місцевих бюджетів  - 227 364 грн.,
 6. Субвенцію з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) - 39 743 667 грн.,
 7. Субвенцію з  місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 85 592  грн.,
 8. Субвенцію з  місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з  інвалідністю,  тимчасової державної допомоги  - 22 305 644 грн.,
 9. Субвенцію з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 133 596 грн.,
 10. Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти  за рахунок коштів освітньої субвенції – 315 234 грн.,
 11. Субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду  - 696 157 грн.,
 12. Субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 21 239 грн.,
 13. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 173 200 грн.,
 14.  Субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1 423 257 грн.,
 15.  Субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 441 281 грн.,
 16.  Субвенцію з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 425 500 грн.,
 17.  Інші субвенції з місцевого бюджету – 187 790 грн.

 

Доходи спеціального фонду районного бюджету склали 4 262 643 грн., в тому числі  власні надходження бюджетних установ – 1 295 643 грн., та  інші субвенції з місцевого бюджету  - 2 967 000 грн.

 

 

В И Д А Т К И

Загальний фонд

Районний бюджет загального фонду (без врахування видатків не віднесених до основних груп – резервний фонд, трансферти іншим бюджетам) за І квартал 2019 року по видатках виконаний на 90,4 відсотка, при уточненому плані  138 343 758 грн., касові видатки становлять 125 089 626 грн.,  що на 13 391 141 грн. менше, ніж у минулому році.

Найбільшу питому вагу у видатках становлять видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 28,8 відсотки, тобто 35 979 133 грн. та видатки на соціальне забезпечення (інші виплати населенню) – 50,4 відсотка  або 63 000 411 грн.  На енергоносії витрачено 8,2 відсотків  видатків – 10 285 278 грн., на утримання бюджетних установ – 1,5 відсотка або 1 889 291 грн., видатки на поточні трансферти становлять 0,4 відсоток або 552 980 грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку витрачено 10,7 відсотків – 13 382 533 грн., в тому числі видатки по галузі охорона здоров’я – 13 381 183 грн.

В структурі видатків загального фонду районного бюджету за програмною класифікацією основну питому вагу займають видатки на утримання бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціальне забезпечення – 123 779 256 грн. або 98,9 відсотка. Так, частка видатків на заклади освіти у сумі видатків загального фонду районного бюджету склала 33,3 відсотка (41 628 252 грн.), соціального захисту та соціального забезпечення населення –  51,0 відсотків (63 837 364 грн.), охорони здоров`я – 11,6 відсотка (14 566 524 грн.), культури і мистецтв – 2,2 відсотка (2 796 255 грн.), фізкультури і спорту – 0,8 відсотка ( 950 861 грн.)

На утримання установ освіти районного бюджету витрачено 41 628 252  грн., що на  4 541 998  грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 30 976 397 грн., що складає 74,4 відсотка усіх витрат на освіту (у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на  3 296 546 грн.), 21,6  відсотка становлять видатки на енергоносії – 8 980 995 грн. (у порівнянні з минулим роком більше на 1 519 736 грн.), 4,0 відсотки витрачено на утримання установ – 1 670 860 грн. (у порівнянні з минулим роком менше на 274 284 грн.), з яких  971 860 грн. становлять видатки на харчування (+6 629 грн.) та 602 866 грн. (- 260 723 грн.) – видатки на придбання предметів, матеріалів.

На охорону здоров`я витрачено 14 566 524 грн., що на 1 824 156 грн. менше, ніж у минулому році. На заробітну плату з нарахуваннями витрачено 67,4 відсотка або 9 818 445 грн. (у порівнянні з минулим роком менше на  1 967 326 грн.), на енергоносії – 23,7 відсотків або 3 452 081 грн., на соціальне забезпечення – 5,2 відсотка або 763 698 грн. (у тому числі на виплату пільгових пенсій витрачено 30 879 грн., оплату безкоштовних медикаментів - безкоштовні рецепти для населення – 47 365 грн., видатки на цукровий діабет – 244 173 грн., відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 441 281 грн.), на утримання установ – 3,8 відсотка  або  532 300 грн., з яких видатки на медикаменти (на забезпечення ліжко/дня) складають  169 778 грн., на харчування – 124 590 грн.

Ліжко   працювало  84 днів при плані 85 днів.             

Середньорічна вартість ліжко-дня по медикаментах в стаціонарі складає  інвалідів ВВВ – 65 грн.,  ліквідаторів ЧАЕС – 65 грн., інших ліжок – 7,51 грн.

Вартість ліжко-дня по харчуванню в стаціонарі складає інвалідів ВВВ – 55 грн.,  ліквідаторів ЧАЕС  - 55 грн., інших ліжок – 5,25 грн.

Касові видатки районного бюджету загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за І квартал 2019 року склали  63 837 364  грн. або  95,9 відсотків до плану звітного періоду з урахуванням внесених змін.

З метою забезпечення гарантованого рівня надання населенню соціальних послуг у повному обсязі у першому кварталі  2019 року з районного бюджету Старобільського району були профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям –     22 305 644 грн.,

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 39 743 668 грн., 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  -  85 592 грн.,

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу –  133 596 грн.

На територіальні центри і відділення соціальної допомоги на  дому касові видатки склали 843 578 грн. при плані 941 135 грн. або 89,6 відсотків до плану. Кредиторської заборгованості на звітну дату немає.

На утримання центрів соціальних служб для дітей, сім’ї касові видатки склалися у обсязі касові видатки склали 317 135 грн. при плані 337 113 грн. або 94,1 відсотків до плану. Заборгованість на звітну дату відсутня.

На утримання клубів підлітків за місцем проживання    фактичні та касові видатки на ДЮК «Орля» склалися у сумі  348 314 грн. при плані  367 693 грн. або 94,7 % до плану. Кредиторської заборгованості немає.

Видатки на культуру і мистецтво складають 2 796 255 грн., що на        279 506 грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 74,7 відсотка або 2 088 736 грн. та 23,9 відсотка на енергоносії або  669 946 грн.

На фізичну культуру і спорт  витрачено  950 861  грн. На заробітну плату з нарахуваннями  -  644 000 грн.  або 67,7 відсотка,  на  енергоносії – 199 464 грн. або 21,0 відсотка.

 

Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

На капітальні видатки по іншим коштам спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2019 рік витрачено на:

 

 • державне управління – 15 000 грн., в тому числі:

  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) –                15 000 грн. («Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»  видатки до уставного фонду КП «Старобільськвода», інша субвенція для проведення ремонту двигуна автомобіля ГАЗ - 53 Новоайдарської дільниці РКП "Старобільськвода".)

 

 • освіту – 167 670 грн., в тому  числі:

Капітальний ремонт по улаштуванню плитки в корпусі № 1 міжшкільного навчально-виробничого комбінату Старобільської районної ради Луганської області за адресою: м. Старобільськ, вул. Гаршина, 27 -  42 157 грн.  

Заміна вікон та дверей у Старобільському комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 11 “Сонячний” Старобільської районної ради Луганської області  - 125 513 грн.

 

 • культуру і мистецтво – 21 897 грн., в тому  числі:

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 21 897 грн