Пояснювальна 12

Пояснювальна записка

до рішення сесії про районну

 Програму формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського району на 2018-2021 роки 

 

І. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Програмою передбачено збільшення обсягів інвестицій, сприяючи їх залученню, в перспективі район  може збільшити кількість робочих місць, підвищити рівень заробітної плати та отримати надійні соціальні гарантії.

З прийняттям Програми буде здійснено:

- збільшення обсягів залучення інвестицій в Старобільський район;

- обізнаність всіх регіонів України та міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу району;

- активізація інвестиційної діяльності через розширення джерел, механізмів та інструментів залучення інвестицій;

- налагодження нових ділових контактів із потенційними інвесторами;

- підвищення ділової активності підприємств району;

- зростання позитивного іміджу Старобільського району;

- підвищення конкурентоспроможності та якості вітчизняних товарів на світовому ринку, освоєння нових ринків збуту ;

 

- створення в районі сучасної виробничої, транспортної та логістичної інфраструктури із залученням іноземного капіталу та провідних підприємств області і інших регіонів України.

ІІ. Мета і шляхи її досягнення 

Метою програми є підвищення інвестиційного іміджу району у різних сферах діяльності, створення умов для розширення напрямів співробітництва з іншими регіонами України та іноземними державами відповідно до інтересів району, залучення інвестицій, у тому числі іноземних, в економіку Старобільщини та подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності району, а також - налагодження співробітництва з інвесторами на рівні районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів міської та сільських рад.

ІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно із законодавством та за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк виконання Програми - 2018-2021 роки. 

 

IV. Управління і контроль за реалізацією програми 

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснюється відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації.

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання районної Програми, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку району.

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністраці                                                            О.О. Григоренко