Інформація про виконання Заходів з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Старобільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганській області за 2019 рік

1. Затвердження заходів, спрямованих на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків

На виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області  від 25 липня 2019 року №375 «Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019- 2020 роки», наказом управління від 01.08.2019 №199 в управлінні затверджені  Заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Старобільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганської області та Заходи щодо  усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області на 2019-2020 роки

2. Підготовка та подання до сектору з питань запобігання корупції Пенсійного фону України  та начальнику головного управління інформації про стан виконання заходів та Антикорупційної програми

Листами  від 28.03.2019  №5069/07, 29.03.2019 №5091/07,  01.04.2019 №5142 /07, 01.04.2019 № 5143 /07, 26.06.2019  №10103 /07 ,  26.06.2019 №10104 /07, 02.07.2019 №10241/07, 27.09.2019 №14885/06,  30.09.2019 №14957/06, 04.10.2019 №15151/06 головному управлінню надано інформації про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Надання необхідних роз’яснень, рекомендацій, методичної, консультативної та практичної допомоги працівникам головного управління  Пенсійного фонду України в Луганській області та підпорядкованих управлінь, в заповненні декларацій, а також щодо застосування антикорупційного законодавства

Протягом 2019 року  надані роз’яснення, методична та практична допомога в заповненні декларацій, а також щодо застосування антикорупційного законодавства 22 працівникам управління

4. Розгляд в межах компетенції повідомлень щодо причетності працівників головного та підпорядкованих управлінь до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду повідомлень щодо причетності працівників  управління до вчинення корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень на адресу управління не надходило

5. Ведення обліку працівників головного та підпорядкованих управлінь, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду здійснюється ведення Журналу обліку осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень в управлінні відсутні.

6. Оприлюднення на інформаційній сторінці головного управління веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та виявлення корупції

В січні 2019 року в соціальній мережі Фейсбук на сторінці Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області оприлюднена Інформація про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області  за  2018 рік.

В березні 2019 року в соціальній мережі Фейсбук на сторінці Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області розміщено інформацію щодо підготовки до подання декларації за 2018 рік.

В грудні 2019 року на  інформаційній сторінці  управління в соціальній мережі Фейсбук розміщені публікації щодо змін в електронному декларуванні 2020 року та про відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією

7. Своєчасне реагування (в межах повноважень) на повідомлення про факти корупційних та пов’язаних  з корупцією правопорушень, вчинених посадовими особами головного та підпорядкованих управлінь, інформування громадськості про результати такого реагування

Повідомлення про факти корупційних та пов’язаних  з корупцією правопорушень, вчинених посадовими особами управління протягом  2019 року на адресу управління не надходили.

8. Інформування начальника головного управління, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, неподання чи несвоєчасне подання декларацій

Факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, неподання чи несвоєчасне подання декларацій за 2019 рік не встановлено.

9. Організація контролю за поданням кожним із працівників, які є суб’єктами декларування, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

77 осіб працюючих в управлінні, та 13 осіб  які звільнилися в 2018 році, які мали подати  декларацію до 01.04.2019, подали декларації вчасно. Факти неподання та несвоєчасного подання декларацій відсутні

10. Проведення роз’яснювальної роботи (з використанням усіх можливих каналів комунікації) серед працівників, які припиняють (припинили) діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, щодо необхідності подання декларації за звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно)

В управлінні запроваджено індивідуальне письмове інформування працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, про вимоги законодавчих та нормативних актів щодо термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції нагадала та попередила в телефонному режимі осіб, які звільнились з посад з припиненням державної служби протягом 2018 року, про необхідність подачі декларації та надіслала електронною поштою Рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо підготовки до чергового етапу декларування в Україні

11. Перевірка факту подання декларацій працівниками управління, які є суб’єктами декларування

За 2019 рік перевірено 130 декларацій, в тому числі 77 – щорічних, 8 – перед звільненням, 13 – після звільнення та 32 декларації кандидатів на посаду (19 декларацій для участі в конкурсі, 13 – перед призначенням).

12. Надсилання письмових повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції у разі встановлення випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками головного управління

Випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками управління відсутні

13. Здійснення моніторингу дотримання державними службовцями головного управління заборон, вимог та обмежень, передбачених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»

 З метою контролю та дотримання вимог антикорупційного законодавства, 03.10.2019 до головного управління надіслана службова записка для отримання  дозволу на перевірку наявності інформації у реєстрі застрахованих осіб, щодо факту суміщення з іншими видами діяльності працівників управління. За результатами перевірки фактів суміщення державними службовцями управління з іншими видами діяльності не виявлено.

15. Попередження працівників, які призначаються та/або звільняються з головного управління, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

При призначенні на посаду працівники під підпис ознайомлюються зі спеціальними обмеженнями встановленими Законами «Про державну  службу» та «Про запобігання корупції», а також повідомляють керівнику про працюючих в управлінні близьких осіб. При звільненні письмово інформуються про вимоги законодавчих та нормативних актів щодо термінів подання декларацій.

16. Проведення навчальних та розяснювальних заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції з працівниками головного управління

Протягом 2019 року в управлінні з працівниками проведено 22 семінари, на яких вивчались питання антикорупційного законодавства.  51 державних службовців управління успішно пройшли курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» та отримали відповідний сертифікат.

17. Участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань запобігання та виявлення корупції, в тому числі організованих іншими органами державної влади

Начальником управління проводились наради з керівниками структурних підрозділів управління, на 11 нарадах  розглядались питання щодо додержання посадовими особами антикорупційного законодавства.

18. Участь за рішенням начальника головного управління у проведенні службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу по роботі з персоналом входить до складу дисциплінарної комісії з розгляду  дисциплінарних справ. Протягом  2019 року відкрито 1 дисциплінарне провадження стосовно державного управління та проведено службове розслідування.

В результаті встановлено порушення  вимог п.4.12 «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме факт несвоєчасної передачі макетів пенсійних справ.

За неналежне виконання посадових обов’язків, до державного службовця застосовано дисциплінарне стягнення – догана.

19. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників головного та підпорядкованих управлінь.

Державний службовець управління 14 травня 2019 року звернувся  до  Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області із заявою про  призначенням пенсії за віком, про що письмово повідомив начальника управління.

Начальником управління, для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вжито заходи, які передбачені Законом України «Про запобігання корупції», до процесу призначення пенсії були залучені працівники інших структурних підрозділів управління. Державний службовець не приймав рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів.

З метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів, 18 червня 2019 року з державними службовцями управління проведено семінар на якому розглянуто «Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 №839. Державні службовці самостійно проводять  тестування на наявність (відсутність) конфлікту інтересів.

20.Участь у проведенні експертизи організаційно-розпорядчих документів, що видаються головним управлінням, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань

З метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції брала участь у проведенні експертизи організаційно-розпорядчих документів, що видаються в управлінні, а саме 262 накази управління з основної діяльності, 314 наказів з кадрових питань та 46 наказів з фінансових питань.

21. Забезпечення можливості повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівників головного управління та підпорядкованих управлінь шляхом застосування спеціальних комунікаційних каналів та електронну поштову адресу

Наказом управління від 27.04.2018 №53 «Про організацію роботи з повідомленнями про корупцію» затверджено перелік основних комунікаційних каналів управління для надання повідомлення про корупцію та структурних підрозділів (осіб), відповідальних за приймання таких повідомлень

23 Розробка плану роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління на 2020 рік та подання начальнику головного управління на затвердження

В управлінні розроблено та 26.12.2019 затверджено  начальником управління План заходів уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Луганської області  на 2020 рік.