Інформація про виконання Заходів з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Старобільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганській області за І квартал 2020 року

 1.  Затвердження заходів, спрямованих на усунення (мінімізацію) корупційних ризиків

На виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області  від 25 липня 2019 року №375 «Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2019- 2020 роки», наказом управління від 01.08.2019 №199 в управлінні затверджені  Заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Старобільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганської області та Заходи щодо  усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області на 2019-2020 роки

 1. Підготовка та подання до сектору з питань запобігання корупції Пенсійного фону України  та начальнику головного управління інформації про стан виконання заходів та Антикорупційної програми

Листами  від 02.01.2020 №№54/06,55/06, 09.01.2020 №234/06 05.02.2020 №1677/06, 04.03.2020 №3012/06  Головному управлінню надано інформації про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції.

 1. Надання необхідних роз’яснень, рекомендацій, методичної, консультативної та практичної допомоги працівникам головного управління  Пенсійного фонду України в Луганській області та підпорядкованих управлінь, в заповненні декларацій, а також щодо застосування антикорупційного законодавства

Протягом І кварталу 2020 року  надані роз’яснення, методична та практична допомога в заповненні декларацій, а також щодо застосування антикорупційного законодавства 9 працівникам управління.

 1. Розгляд в межах компетенції повідомлень щодо причетності працівників головного та підпорядкованих управлінь до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду повідомлень щодо причетності працівників  управління до вчинення корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень на адресу управління не надходило

 1. Ведення обліку працівників головного та підпорядкованих управлінь, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень      

Протягом звітного періоду здійснюється ведення Журналу обліку осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень в управлінні відсутні.

 1. Оприлюднення на інформаційній сторінці головного управління веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та виявлення корупції

В соціальній мережі Фейсбук на сторінці Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області оприлюднені 7 публікацій та роз’яснень, а саме:

16.01.2020 – рекомендації до чергового етапу електронного декларування;

20.01.2020 – інформація про виконання заходів щодо запобігання корупції в Старобільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Луганської області за 2019 рік;

31.03.2020 – відповідальність за невчасне подання електронних декларацій;

05.02.2020 – фінансовий контроль при заповненні декларацій , для осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2019 рік;

20.02.2020 – нові правила заповнення декларацій у 2020 році;

25.02.2020 – роз’яснення щодо алгоритму оновлення електронного цифрового підпису виданого ДФС;

12.03.2020 – Роз’яснення Національного агентства запобігання корупції від 13.02.2020 №1

 1. Своєчасне реагування (в межах повноважень) на повідомлення про факти корупційних та пов’язаних  з корупцією правопорушень, вчинених посадовими особами головного та підпорядкованих управлінь, інформування громадськості про результати такого реагування

Повідомлення про факти корупційних та пов’язаних  з корупцією правопорушень, вчинених посадовими особами управління протягом  І кварталу 2020 року на адресу управління не надходили.

 1. Інформування начальника головного управління, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, неподання чи несвоєчасне подання декларацій

Факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, неподання чи несвоєчасне подання декларацій за І квартал 2020 рік не встановлено.

 1. Організація контролю за поданням кожним із працівників, які є суб’єктами декларування, щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

66 осіб працюючих в управлінні, та 8 осіб  які звільнилися в 2019 році, які мали подати  декларацію до 01.04.2020, подали декларації вчасно. Факти неподання та несвоєчасного подання декларацій відсутні

 1. Проведення роз’яснювальної роботи (з використанням усіх можливих каналів комунікації) серед працівників, які припиняють (припинили) діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, щодо необхідності подання декларації за звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно)

В управлінні запроваджено індивідуальне письмове інформування працівників, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функції держави, про вимоги законодавчих та нормативних актів щодо термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції нагадала та попередила в телефонному режимі  8 осіб, які звільнились з посад з припиненням державної служби протягом 2019 року, про необхідність подачі декларації (про що кладені акти про здійснення телефонних дзвінків) та надіслала електронною поштою Рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо підготовки до чергового етапу декларування в Україні

 1. Перевірка факту подання декларацій працівниками управління, які є суб’єктами декларування

За І квартал 2020 рік перевірено 75 декларацій, в тому числі 66 – щорічних, 1 – перед звільненням, 8 – після звільнення.

 1. Надсилання письмових повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції у разі встановлення випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками головного управління

Випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками управління відсутні

 1. Попередження працівників, які призначаються та/або звільняються з головного управління, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

При призначенні на посаду працівники під підпис ознайомлюються зі спеціальними обмеженнями встановленими Законами «Про державну  службу» та «Про запобігання корупції», а також повідомляють керівнику про працюючих в управлінні близьких осіб. При звільненні письмово інформуються про вимоги законодавчих та нормативних актів щодо термінів подання декларацій.

 1. Проведення навчальних та роз’яснювальних заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції з працівниками головного управління

Протягом І кварталу 2020 року в управлінні з працівниками проведено 8 семінарів, на яких вивчались питання антикорупційного законодавства. 

 1. Участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань запобігання та виявлення корупції, в тому числі організованих іншими органами державної влади

Начальником управління проводились наради з керівниками структурних підрозділів управління, на 3 нарадах  розглядались питання щодо додержання посадовими особами антикорупційного законодавства.

 1. Участь за рішенням начальника головного управління у проведенні службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу по роботі з персоналом входить до складу дисциплінарної комісії з розгляду  дисциплінарних справ. Протягом  І кварталу 2020 року дисциплінарні провадження не відкривались та службові розслідування не проводились.

 1. Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників головного та підпорядкованих управлінь.

Головний спеціаліст Новоайдарського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій повідомив що близька особа планує 14.02.2020 звернутись для призначення пенсії, а 19.03.2020 звернулась с заявою про перерахунок пенсії

Начальником управління вжито заходи, які передбачені Законом України «Про запобігання корупції». Державний службовець не приймав рішення чи участі в його прийнятті в умовах конфлікту інтересів.

 1. Участь у проведенні експертизи організаційно-розпорядчих документів, що видаються головним управлінням, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань

З метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції брала участь у проведенні експертизи організаційно-розпорядчих документів, що видаються в управлінні, а саме 29 наказів управління з основної діяльності, 138 наказів з кадрових питань та 7 наказів з фінансових питань.

 1. Забезпечення можливості повідомлення про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівників головного управління та підпорядкованих управлінь шляхом застосування спеціальних комунікаційних каналів та електронну поштову адресу

Наказом управління від 27.04.2018 №53 «Про організацію роботи з повідомленнями про корупцію» затверджено перелік основних комунікаційних каналів управління для надання повідомлення про корупцію та структурних підрозділів (осіб), відповідальних за приймання таких повідомленьканалів та електронну поштову адресу

 1. Розробка плану роботи сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління на 2020 рік та подання начальнику головного управління на затвердження

В управлінні розроблено та 26.12.2019 затверджено  начальником управління План заходів уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Луганської області  на 2020 рік