додаток12

Додаток 2

до Програми

 

ЗАХОДИ

Програми формування позитивного іміджу та залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток Старобільського району на 2018-2021 роки

№ з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

Очікуваний результат від виконання заходів

Всього

У тому числі

держав

ний бюджет

районний бюджет

інші джерела

І. Реалізація іміджевої стратегії району

1.

Виготовлення, оновлення, переклад на англійську мову інвестиційного паспорта району

 

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, відділ освіти, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА

2018 – 2021

25

-

25

-

Покращення іміджу району як успішного і надійного економічного партнера та перспективної території для вкладання інвестицій, забезпечення гідного представлення району на обласному рівні, створення іміджевої лінійки району (придбання електронних носіїв інформації)

2018

-

-

-

-

2019

15

-

15

-

2020

-

-

-

-

2021

10

-

10

-

2.

Створення та постійне оновлення  Інвестиційної інтернет-сторінки на веб-сайті РДА

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, сектор комунікацій з громадськістю, відділ організаційної роботи РДА

2018 – 2021

Захід не потребує фінансування

3.

Виготовлення та оновлення промо-роліка щодо економічного та соціального потенціалу району, туристичної привабливості

Відділ культури, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, сектор комунікацій з громадськістю, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА, суб’єкти господарської діяльності

 

2018 – 2021

15

-

15

-

2018

-

-

-

-

2019

5

-

5

-

2020

5

-

5

-

2021

5

-

5

-

 

4.

Виготовлення галузевих інвестиційних буклетів району

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, сектор комунікацій з громадськістю, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи, відділ культури, управління агропромислового розвитку, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення РДА, центр надання адміністративних послуг, КУ «Старобільське РТМО», КУ «Старобільський РЦПМСД», суб’єкти господарської діяльності

2018 – 2021

40

-

40

-

Створення окремих буклетів інвестиційних пропозиції за пріоритетними напрямками розвитку району

2018

10

-

10

-

2019

10

-

10

-

2020

10

-

10

-

2021

10

-

10

-

5.

Виготовлення та оновлення іміджевого мобільного виставкового стенда району для участі в виставкових заходах

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, відділ культури, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА, суб’єкти господарської діяльності

2018 – 2021

35

-

35

-

Забезпечення гідного представлення потенціалу району

 

2018

20

-

20

-

2019

5

-

5

-

2020

5

-

5

-

2021

5

-

5

-

6.

Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції з логотипами Старобільського району

Сектор комунікацій з громадськістю, відділ культури, відділ освіти, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА, суб’єкти господарської діяльності

2018 – 2021

152

-

152

-

Забезпечення гідного та всебічного представлення району перед партнерами та потенційними партнерами, створення позитивного іміджу району

2018

27

-

27

-

2019

35

-

35

-

2020

50

-

50

-

2021

40

-

40

-

7.

Виготовлення соціально-рекламної продукції, що позиціонує Старобільський район як частину України

Сектор комунікацій з громадськістю, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи РДА

2018 – 2021

 

22

-

22

-

Створення іміджу району як невід’ємної частини українського суспільства та економіки України

2018

3

-

3

-

2019

5

-

5

-

2020

7

-

7

-

2021

7

-

7

-

ІІ. Просування інвестиційного потенціалу

1.

Організація прес-турів, інтерв’ю, прес-клубів в районі для представників засобів масової інформації, які працюють в Україні та за кордоном

Сектор комунікацій з громадськістю, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА, суб’єкти господарської діяльності

2018-2021

15

-

15

-

Збільшення інформації про інвестиційний та економічний потенціал району в інформаційному просторі України та за кордоном

2018

-

-

-

-

2019

5

-

5

-

2020

5

-

5

-

2021

5

-

5

-

2

Участь офіційної делегації району у заходах, які проходять в Україні та за кордоном з метою забезпечення презентації району у будь-якій сфері діяльності

 

Керівництво РДА,відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі  (координація), управління агропромислового розвитку, відділ культури, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи РДА, суб’єкти господарської діяльності

У разі надходження запрошень

Презентація економічного та інвестиційного потенціалу Старобільського району

 

2018-2021

170

-

170

-

2018

-

-

-

-

2019

50

-

50

-

2020

60

-

60

-

2021

60

-

60

-

3

 

Забезпечення візитів делегацій інших районів і областей України, місій країн світу до Старобільського району та проведення спільних заходів торгово-економічного,  інвестиційного, культурно-освітнього, соціально-медичного спрямування тощо

Керівництво РДА,сектор комунікацій з громадськістю  (координація) відділ організаційної роботи, головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, управління агропромислового розвитку, відділ культури, відділ освіти, управління соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі РДА, виконкоми міської ради та сільських рад (за згодою), суб’єкти господарської діяльності

У разі встановлення домовленостей

Наочна демонстрація інвестиційних майданчиків району, встановлення прямих контактів між бізнесовими колами, збільшення обсягу інвестицій, нарощування темпів експорту товарів та послуг.

2018-2021

230

-

230

-

2018

20

-

20

-

2019

70

-

70

-

2020

70

-

70

-

2021

70

-

70

-

4

Проведення презентацій Старобільського району в інших районах та областях України та за кордоном

Керівництво РДА,відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі    (координація), управління агропромислового розвитку, відділ культури, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, центр надання адміністративних послуг, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи РДА, суб’єкти господарської діяльності, виконкоми міської ради та сільських рад

У разі встановлення домовленості

Збільшення кола партнерів, встановлення ділових контактів, просування інтересів місцевих товаровиробників.

 

2018-2021

15

-

15

-

2018

-

-

-

-

2019

5

-

5

-

2020

5

-

5

-

2021

5

-

5

-

5

Проведення районних виставок, ярмарок, презентацій, форумів та інших заходів за участю органів місцевого самоврядування та громадських організацій

управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі    (координація), відділ культури, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, відділ фінансово-господарського забезпечення відділ організаційної роботи РДА, суб’єкти господарської діяльності, виконкоми міської ради та сільських рад

2018-2021

90

-

90

-

Отримання досвіду участі у презентаційних заходах, заохочення органів місцевого самоврядування та громадськості до підготовки грантових інвестиційних проектів

2018

-

-

-

-

2019

30

-

30

-

2020

30

-

30

-

2021

30

-

30

-

6

Участь офіційної делегації району в виставках, ярмарках, форумах, інших заходах на території України, іноземних країн

Керівництво РДА,відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі    (координація), управління агропромислового розвитку, відділ культури, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту, управління соціального захисту населення, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, відділ фінансово-господарського забезпечення, відділ організаційної роботи РДА, суб’єкти господарської діяльності, виконкоми міської ради та сільських рад

2018– 2021

90

-

90

-

Ознайомлення з потенціалом потенційних партнерів

2018

-

-

-

-

2019

30

-

30

-

2020

30

-

30

-

2021

30

-

30

-

7

Проведення переговорів з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою підписання угод, меморандумів тощо

Керівництво РДА, управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, відділ фінансово-господарського забезпечення РДА, виконкоми міської ради та сільських рад

2018 – 2021

70

-

70

-

Підписання угод, меморандумів про співробітництво, залучення інвестицій в економіку району

2018

10

-

10

-

2019

20

-

20

-

2020

20

-

20

-

2021

20

-

20

-

8

Проведення нарад, семінарів, зустрічей у форматі «круглого столу» щодо умов торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також у сфері просування району, товарів та послуг на внутрішні та зовнішні ринки, у тому числі із залученням відповідних представників обласних органів виконавчої влади та експертів

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі, відділ  фінансово-господарського забезпечення РДА, виконкоми міської ради та сільських рад

2018-2021

40

-

40

-

Забезпечення сталої роботи суб’єктів економічної діяльності в районі, вирішення проблемних питань просування району, товарів та послуг на внутрішні та зовнішні ринки

2018

10

-

10

-

2019

10

-

10

-

2020

10

-

10

-

2021

10

-

10

-

9

Сприяння місцевим підприємствам та розробникам інвестиційних проектів у представленні власних продукції та проектів на міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі    (координація), відділ житлово-комунального господарства відділ  фінансово-господарського забезпечення РДА, суб’єкти господарської діяльності

У разі необхідності

Захід не потребує фінансування

Просування місцевого товаровиробника на зовнішні ринки, нарощування темпів експорту місцевих товарів та послуг, залучення прямих іноземних інвестицій

 

 

 

 

 

Всього

(2018-2021)

1019

-

1019

-

 

 

 

 

 

 

 

2018

100

-

100

-

2019

295

-

295

-

2020

317

-

317

-

2021

307

-

307

-