Прес-центр25 лютого 2021, 15:02

УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЗАКЛАДІВ ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!

Український фонд соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 740 від 28.04.2000 оголошує конкурс субпроєктів, метою яких є посилення  спроможностей закладів первинної та вторинної медичної допомоги у протидії наслідкам COVID-19.

Конкурс проводиться у рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури - УФСІ VІIІ», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

У рамках Проєкту планується профінансувати розробку проєктно-кошторисної документації (за необхідності), енергоефективну реконструкцію приміщень відібраних закладів первинної та вторинної медичної допомоги (або їхніх підрозділів), постачання медичного обладнання та проведення навчальних заходів для медперсоналу та керівників у сфері медицини та охорони здоров’я.

Проєктом не передбачені нове будівництво і модернізація інфекційних відділень медичних закладів.

При цьому також необхідно взяти до уваги, що медичні заклади, оновлення яких наразі здійснюється або планується за рахунок коштів інших проектів або програм міжнародної (іноземної) допомоги, зможуть отримати фінансування у рамках цього Проєкту тільки за умови відсутності дублювання заходів, які фінансуються або фінансуватимуться з інших джерел міжнародної (іноземної допомоги).

Основні умови участі у конкурсі

При визначенні та реалізації субпроєктів УФСІ буде враховувати наступні ключові засади:

 1. Субпроєкти можуть впроваджуватись у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях (за винятком обласних центрів) та у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.
 2. На конкурс можуть бути подані об’єкти наступної типології:

- центри первинної медичної допомоги або їх підрозділи;

- заклади вторинної (спеціалізованої) допомоги (у тому числі багатопрофільні клінічні лікарні, лікарні інтенсивної допомоги, лікарні планового лікування хронічних хворих, лікарні відновного лікування) або їх відділення, які обслуговують пацієнтів, що перехворіли на COVID-19, і потребують лікування наслідків цього захворювання.

 1. Об’єкти та відповідні земельні ділянки повинні знаходитись у державній або комунальній власності.
 2. Медичний заклад, що подається на конкурс або до складу якого входить підрозділ/відділення, що подається на конкурс, повинен мати укладений договір з Національною службою здоров’я.
 1. Обов’язковою умовою участі у конкурсі є наявність затвердженої відповідним органом місцевого самоврядування бюджетної програми на поточний рік, спрямованої на розвиток медичної допомоги.
  1. Впровадження субпроекту не повинно мати негативного соціального та екологічного впливу.
  2. Вартість ремонтних робіт у рамках субпроекту не повинна перевищувати еквіваленту 750 000 євро та бути не меншою 500 000 євро.
  3. Місцева громада та місцева влада мають бути залучені до підготовки субпроектів через ініціативну групу - Партнера з впровадження субпроекту (ПВСП) і бути готовими, за підтримки УФСІ, брати активну участь у підготовці, впровадженні та забезпеченні подальшої життєздатності субпроекту.
  4. Власники (балансоутримувачі) об’єктів мають гарантувати подальше утримання об’єкту без зміни функціонального призначення не менш ніж 15 років після впровадження субпроекту а також взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені у результаті впровадження субпроекту. Для орендованих приміщень додатково вимагається подання гарантійного листа про укладання договору оренди на 15 років, у разі інвестування коштів з боку УФСІ, та згода з положенням, яке буде включене до Рамкової Угоди і передбачатиме відшкодування УФСІ власником об’єкта повного обсягу вкладених інвестицій у разі розірвання угоди про оренду раніше, ніж через 15 років після завершення робіт.
  5. Власники (балансоутримувачі) об’єктів також повинні взяти на себе зобов’язання щодо: надання УФСІ усіх документів та інформації, необхідних для виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації (ПКД); оперативного (впродовж 5 днів) затвердження ПКД після її розробки та отримання позитивного висновку будівельної експертизи; отримання необхідних дозвільних документів та сертифікатів, пов’язаних з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію; підключення об’єкта до інженерних мереж та оплати комунальних послуг під час будівництва/реконструкції/капітального ремонту об’єкту за власні кошти; забезпечення постійного підключення об’єкту до інженерних мереж згідно з Технічними умовами та за власні кошти після завершення реконструкції.
  6. Технічний стан будівель має дозволяти проведення будівельних робіт у стислі терміни. Перевага надаватиметься наступним об’єктам:
 • які експлуатуються для надання медичних послуг;
 • на яких можна реалізувати комплексні енергоефективні заходи;
 • що потребують менших інвестицій на м2 площі будівлі та на одного бенефіціара;
 • щодо яких є актуалізована проєктно-кошторисна документація.

Попередній досвід взаємодії з УФСІ та готовність власників (балансоутримувачів) об’єктів до можливих додаткових інвестицій буде додатковою  перевагою.

Для участі у конкурсі субпроєктів, необхідно:

 • організувати та провести форум громади з метою обговорення та погодження наміру взяти участь у Проєкті УФСІ та обрання членів Партнера з впровадження субпроєкту (ПВСП);

Партнер з впровадження субпроєкту (ПВСП) – 3-5 представників територіальної громади, людей, уповноважених форумом громад, представляти інтереси громади, займатись підготовкою та впровадженням субпроєкту (включаючи проведення тендерів на будівельні роботи та підписання договорів). Голова ПВСП обирається членами ПВСП з їх числа.

 • документально оформити відповідні рішення форуму громади;
 • подати до УФСІ заповнену форму субпроєктної пропозиції (СПП) з усіма необхідними документами, включаючи:  

Перелік документів для участі у конкурсі субпроєктів:

 • заповнена форма СПП;
 • засвідчений підписом та печаткою (у разі її використання) власника об’єкта Витяг з Протоколу форуму громади, що підтверджує рішення брати участь у конкурсі субпроєктів та обрання членів ПВСП разом з реєстраційним переліком учасників форуму;
 • лист-доручення голові ПВСП, з підписом та печаткою (у разі її використання) власника об’єкту, в якому засвідчуються його повноваження щодо виконання функцій замовника будівництва (у довільній формі);
 • копії бюджету територіальної громади та бюджету відповідної області на 2020 та 2021 роки;
 • копія договору закладу, який або структурний підрозділ/відділення якого подається для участі у конкурсі субпроєктів, з Національною службою здоров’я України;
 • копія бюджетної програми, спрямованої на розвиток медичної допомоги у поточному році;
 • копії документів, що підтверджують право власності на об’єкт та на відповідну земельну ділянку та право користування ними;
 • копії технічного паспорту БТІ/звіту з технічного обстеження/іншої інформації, необхідної для розробки проектно-кошторисної документації (ПКД)/актуалізованої ПКД (за наявності);
 • фото об’єкта (2 зовні та 3-4 всередині);
 • штатний розклад медичного закладу або його структурного підрозділу/відділення , що подається для участі конкурсі;
 • гарантійний лист (и) від власника (балансоутримувача) об'єкту про збереження об'єкту у власності, про подальше утримання об’єкту без зміни функціонального призначення протягом щонайменше 15 років, а також взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені у результаті впровадження субпроєкту.

Для орендованих приміщень, у разі інвестування коштів з боку УФСІ, гарантія укладання договору оренди на 15 років та згода з положенням, яке буде включене до Рамкової Угоди і передбачатиме відшкодування УФСІ власником об’єкта повного обсягу вкладених інвестицій у разі розірвання угоди про оренду раніше, ніж через 15 років після завершення робіт;

 • гарантійні листи від власника (балансоутримувача) об'єкту, які підтверджують зобов’язання щодо: надання УФСІ усіх документів та інформації, необхідних для виготовлення (коригування) ПКД; оперативного (впродовж 5 днів) затвердження ПКД після її розробки та отримання позитивного висновку будівельної експертизи; отримання необхідних дозвільних документів та сертифікатів, пов’язаних з будівництвом та введенням об’єкта в експлуатацію; підключення об’єкта до інженерних мереж та оплати комунальних послуг під час будівництва/реконструкції/капітального ремонту об’єкта за власні кошти; забезпечення постійного підключення об’єкту до інженерних мереж згідно з Технічними умовами та за власні кошти після завершення ремонту.

Кінцевий термін подання субпроєктних пропозицій та запитуваних документів - 02 квітня 2021 року.

Документи необхідно подавати в електронній формі у особистих кабінетах ПВСП.

Для реєстрації на участь у конкурсі та отримання доступу до особистого кабінету потрібно заповнити реєстраційну форму, що розміщена на сайті УФСІ у розділі  Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VIII». Звертаємо увагу, що для реєстрації та отримання доступу до особистого кабінету потрібно на форумі громади визначитись зі складом  ПВСП та обрати  його голову.

Громади Запорізької області та підконтрольних районів Донецької області зможуть отримати додаткову інформацію щодо умов конкурсу та підготовки документів, звернувшись до Південно-Східного регіонального представництва УФСІ електронною поштою southeast@usif.ua або телефоном (067) 156-01-00.

Громади Харківської, Дніпропетровської області та підконтрольних районів Луганської області можуть з цих питань звертатися до Східного регіонального представництва УФСІ електронною поштою east@usif.ua або телефоном (066) 592-64-62/(068)-288-57-57

Відбір субпроєктів до впровадження здійснюється відповідно до викладених вище умов та положень Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ. Після затвердження відбору субпроєктів до впровадження голова ПВСП як уповноважений представник громади отримає повідомлення про відбір/відхилення субпроєкту.