Прес-центр9 серпня 2017, 13:08

Проект «Активні громадяни»

Британська Рада в Україні звернулась до Старобільської райдержадміністрації щодо розповсюдження інформації про її діяльність.

Британська Рада в Україні спільно з партнерами в рамках проекту «Активні громадяни» приймає участь в розробці механізму спільного фінансування соціальних ініціатив локальних громад з боку програми «Активні громадяни» Британської Ради в Україні.

Нашою метою є залучення всіх можливих ресурсів для розвитку локальних громад: ресурсів органів місцевого самоврядування, цільових програм донорів, спонсорської допомоги та бізнесу. Створення універсального механізму спільного фінансування уможливить прозорість, додаткові ресурси та кращу координацію зусиль різних суб’єктів фінансування, а також допоможе уникнути дублювання фінансування окремих ініціатив. Крім того, зазначений механізм покращить можливості для залучення ресурсів самих громадян у розвитку їхніх громад.

На сьогоднішній день програма Британської Ради в Україні «Активні громадяни» є єдиною програмою, що об’єднує 57 партнерських організацій з усіх областей України. Наші партнери на постійній основі працюють з локальними громадами, активістами та громадянами для їх розвитку, налагодження конструктивного діалогу в громадах. Зокрема, в рамках реалізації програми Британської Ради в Україні «Активні громадяни» в 2014-2016 рр. було профінансовано близько 700 проектів соціальної дії в усіх регіонах України загальною вартістю понад 9 мільйонів гривень. Для реалізації цих проектів також було залучено близько 15 млн. грн. з фінансових ресурсів наших партнерів. Додатково у нас наявний досвід спільного фінансування ініціатив з місцевими бюджетами за різноманітними механізмами (бюджет участі, соціальне замовлення та інше).

В цьому році Британська Рада планує проведення зустрічі з міжнародними донорами для розширення спільного фінансування соціальних ініціатив місцевих громад завдяки залученню додаткових ресурсів, а також використання загальної платформи з координації.

У зв’язку з цим запрошуємо долучитись до роботи координаційної платформи спільного фінансування соціальних ініціатив. Участь в її роботі не вимагатиме створення окремої нормативно-правової бази чи додаткових видатків бюджету. Цілком достатніми є вже існуючі місцеві програми (бюджет участі, соціальне замовлення та інше).

У випадку зацікавленості просимо надіслати лист за електронною адресою:   , і вказати контакти (електронну пошту та номер мобільного телефону) відповідальної особи, що володіє базовими навичками роботи з комп’ютером, з якою ми зможемо перейти до обговорення конкретних подальших кроків. Насамперед, йдеться про технічні питання, наприклад, яким чином ви зможете додавати позначки ваших проектів та проблем вашої громади до платформи, що в подальшому уможливлює їх співфінансування з інших джерел.

Для довідок контактна особа: Людмила Лєвих, м.0678952504