Прес-центр17 березня 2020, 13:03

Про здійснення заходів державної регуляторної політики

.

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Регуляторна політика – це інструмент, за допомогою якого країни світу дотримуються балансу інтересів між державою, підприємцем і споживачем, досягають зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також збільшують конкурентоздатність бізнес-середовища.

З метою проведення моніторингу здійснення заходів з реалізації державної регуляторної політики в районі здійснюється щоквартально аніліз регуляторної діяльності районною держадміністрацією, міською, сільськими радами та їх виконавчими комітетами, які адміністративно належать до району.

Крім того, повідомляємо, що, відповідно до статті 10 Закону, стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Регуляторний орган, який прийняв відповідний акт, якщо інше не встановлено цим Законом, готує звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта.

Методика відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих регуляторними органами, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та є обов’язковою для застосування регуляторними органами.

Водночас нагадуємо, що статтею 34 Закону передбачено, що відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного сільською, міською радами проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 634 «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» визначено, що таким уповноваженим органом є Державна регуляторна служба України.

Таким чином проекти регуляторних актів, які розробляються сільськими, міською та районними радами, підлягають погодженню з Державною регуляторною службою України.