11 лютого 2019, 16:02

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів про початок формування нового складу громадської ради при Старобільській райдержадміністрації на 2019-2020 роки

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки (2019 – 2020 роки).

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Розпорядженням голови Старобільської райдержадміністрації №3 від 11.01.2019 року утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації  у складі 7 осіб (Бондар Н.М., Кипа Г.Ф., Лисогор В.М., Михайлов А.В., Нємцева С.І., Тарасенко І.М., Флят В.І.).

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).

З рекомендованими ініціативною групою зразками вказаних документів можна ознайомитись за адресою: м.Старобільськ, вул.Центральна, 35 кабінет  №2.

При формуванні пакету документів просимо звернути увагу на необхідність дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів - кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація  повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб.

Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджується склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 11 березня 2019 року о 14 годині в конференц-залі райдержадміністрації. Останнім днем приймання заяв для участі в установчих зборах є 28 лютого 2019 року.

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним до сектору комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (92700, м. Старобільськ, вул.Центральна, 35, каб. 2).

 Відповідальним за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Старобільській райдержадміністрації є сектор комунікацій з громадськістю райдержадміністрації (Лисогор Вікторія Михайлівна, контактні телефони: 0(6461) 2-14-54, e-mail: smk_stb@ukr.net).