16 липня 2021, 09:07

Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації на 2021-2022 роки

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства, ІГС), стати учасниками установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації, що відбудуться 08 вересня 2021 року о 10-00  в приміщенні Старобільської районної ради.

 

Увага! У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний час через обмеження, пов’язані з карантином, установчі збори можуть бути відкладені рішенням ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному веб-сайті Старобільської райдержадміністрації, а також розіслана ІГС, які подали документи для участі в установчих зборах та були допущені до них.

 

Склад ініціативної групи з підготовки  та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для обрання членів громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації (відповідно до розпорядження голови Старобільської районної державної адміністрації від 08 липня 2021 року №234):

 

1

АЛЕКСЄЄВ Василь

голова Старобільської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України (за згодою)
2

ВОЛОШИНА Тетяна

завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Старобільської районної державної адміністрації
3

МОЛОЖОН Микола

провідний документознавець сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Старобільської районної державної адміністрації
4

СЕМЕНІХІНА Вікторія

начальник відділу правового забезпечення Старобільської районної державної адміністрації
5

ПОЛУЛЯЩЕНКО Олексій

голова Луганського обласного фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (за згодою)
6

ПРАВЕНЬКИЙ Володимир

голова відокремленого підрозділу Асоціації ветеранів війни, УБД та волонтерів АТО у Старобільському районі (за згодою)

Метою діяльності громадської ради є забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Формування нового складу відбувається на підставі завершення терміну діяльності попереднього складу.

Новий склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування з осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (ІГС), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та у сфері, що пов’язана з діяльністю Міністерства освіти і науки України, про що в їх статуті (положенні) повинні бути визначені відповідні цілі та завдання діяльності.

Вимоги:

До складу громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проєкти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

 

 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

· прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

· заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;

· біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

· відомості про результати діяльності ІГС (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради;

 · відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону;

· мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

· фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний веб-сайт ІГС, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

 

Делегований представник ІГС може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Нагадуємо, що відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), підставами для відмови представнику ІГС в участі в установчих зборах є:

1) невідповідність документів (відомостей), поданих ІГС, вимогам пункту 10 Типового положення;

2) неусунення ІГС невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений Ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Типового положення;

3) невідповідність ІГС або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення;

4) недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

5) відмова ІГС або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;

6) перебування ІГС, який делегував свого представника, у процесі припинення.

 

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації планується провести 08  вересня 2021 року о 10-00 годині в конференц-залі Старобільської районної ради.

Термін подання документів: з 09 липня 2021 року до 09 серпня 2021 року (включно).

 

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочно до Старобльської районної державної адміністрації (92700, м. Старобільськ, вул. Центральна, 35, каб. №52).

 

Відповідальним за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Старобільській районній державній адміністрації є сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Волошина Тетяна Миколаївна, Моложон Микола Анатолійович rdapubcom@gmail.com).

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером  +380(6461)21454.

 

До 01 вересня 2021 року на офіційному веб-сайті Старобільської районної державної адміністрації буде опубліковано перелік ІГС, представники яких допущені до участі в Установчих зборах із формування нового складу громадської ради  при Старобльській районній державній адміністрації.

 

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!