Прес-центр8 серпня 2018, 10:08

ІНФОРМАЦІЯ (вимоги та зауваження) щодо порядку складання та отримання підприємствами Актів готовності теплового господарства до опалювального періоду 2018-2019рр.

   Для своєчасної підготовки теплових господарств до роботи в наступному опалювальному періоді поточного року, усі підприємства (суб’єкти відносин у сфері теплопостачання) на протязі всього підготовчого періоду, повинні проводити відповідні організаційно-технічні заходи згідно «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 10.12.2008р. №620/378. Власники теплових господарств у термін до 15 квітня прийняли розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо) щодо розробки планів організаційно-технічних заходів.

   У період підготовки до опалювального періоду власники теплових господарств зобов’язані:

- уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності),

- перевірити у встановленому порядку надійність електро-, газо- і водопостачання об’єктів теплопостачання та споживачів,

- укласти договори купівлі-продажу теплової енергії або надання послуг з централізованого опалення та ГВП.

   Для забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та тепло споживання до опалювального періоду, суб’єкти відносин у сфері теплопостачання укомплектовують відповідні підрозділи теплового господарства ремонтним та обслуговуючим персоналом, проводять його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання.

   Перед початком опалювального періоду суб’єкти відносин у сфері теплопостачання повинні проводити перевірку готовності систем опалення та системи теплопостачання у цілому шляхом виконання пробного пуску з метою визначення їх готовності до роботи. Пробний пуск здійснюється після закінчення робіт з підготовки систем теплопостачання до опалювального періоду. Початок і тривалість пробного пуску встановлюються графіком джерела теплової енергії (теплопостачальної організації, надавача послуг), який слід довести до відома споживачів не пізніше ніж за три доби до початку пробного пуску.

   До 1 жовтня поточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні джерел теплової енергії, теплових мережах, теплових пунктах, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.

   Після виконання ремонтно-профілактичних робіт системи тепло споживання повинні бути заповнені хімічно очищеною водою. Заповнення водою систем тепло споживання повинно бути завершено до 15 вересня поточного року.

   Для визначення стану готовності теплових господарств ДТ (джерел теплової енергії) до роботи в опалювальний період, у відповідності затвердженими «Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду», відповідними розпорядчими документами власників (керівників) цих господарств створюються комісії з перевірки готовності цих господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні власники (керівники цих господарств або уповноважені ними особи. До складу комісій мають бути включені представники відповідної державної інспекції.

   Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний період повинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.

   Висновки про готовність теплових господарств ДТ (джерел теплової енергії) до роботи в опалювальний період приймаються комісіями на підставі Акту стану готовності до роботи в опалювальний період та висновку про готовність до роботи в опалювальний період. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств ДТ (джерел теплової енергії) до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається власнику (керівнику) теплового господарства ДТ Акт готовності до роботи в опалювальний період.

   Для оцінки готовності теплових господарств споживачів, власниками теплових господарств або уповноваженими ними органами до 1 вересня поточного року створюються комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період. Очолювати ці комісії повинні керівники або їх заступники. До складу комісій споживачів входять керівники і фахівці виконавчої дирекції, провідні фахівці теплових господарств споживачів та представник відповідної державної інспекції.

   Перевірка готовності до роботи в опалювальний період теплових господарств споживачів повинна бути закінчена у термін не пізніше 25 вересня поточного року. Рішення про готовність теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період приймається комісіями на підставі Акту стану готовності до роботи в опалювальний період. За умови виконання вимог щодо готовності теплових господарств споживачів до роботи в опалювальний період, передбачених у Правилах, в повному обсязі комісіями в термін до 25 вересня поточного року видається Акт готовності до роботи в опалювальний період.

   Об’єкти споживача, які не отримали акт готовності у термін до 25 вересня поточного року, продовжують підготовку до роботи в опалювальний період і при виконанні всіх умов у термін не пізніше 1 жовтня поточного року можуть звернутися до центральних органів виконавчої влади або уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та відповідної державної інспекції з обґрунтованим поданням про проведення повторної оцінки (перевірки) готовності до роботи в опалювальний період.

   Інспекція Держенергонагляду у Луганській області вважає за необхідне звернути увагу керівників усіх підприємств суб’єктів відносин у сфері теплопостачання про закінчення підготовчого періоду та необхідність активізації роботи комісій з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період з метою вчасного отримання Актів готовності.

      

Інспекція Держенергонагляду

у Луганській області