Прес-центр7 листопада 2018, 10:11

Інформація про виконання сільського бюджету Садківської сільської ради за 2 квартал 2018 року

Доходна частина загального фонду сільського бюджету при плані 329536 грн., виконано 190433 грн. 85 коп., виконання становить 57,79 %.

  Джерелом надходження загального фонду  сільського бюджету були:

 • Рентна плата за використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування) при плані 1100 грн., було отримано 313 грн. 19 коп., що становить 28,53 %
 • Акцизний податок з реалізації об’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, при плані 340 грн., отримано 223 грн., виконання становить 65,59 %
 • Податок на майно при плані 51670 грн.,  отримано 67438 грн.82 коп., виконання становить  130,52 %
 • Єдиний податок при плані 276100 грн. отримано 122254 грн., виконання становить 44,28 %
 • Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності при плані 326 грн., отримано 204 грн. 22 коп., виконання становить 62,64 %.

     Доходна частина спеціального фонду сільського бюджету при плані 60650 грн. виконано на 78508 грн. 83 коп., виконання становить 129,45 %.

 • Екологічний податок при плані 1700 грн. виконано на 1413 грн. 07 коп. виконання становить 83,12 %
 • Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської)  при плані 58950 грн. виконано 48111 грн. 73 коп., виконання становить 81,61 %.

 

 

Кошторис видатків по загальному фонду  за  2 квартал 2018 року виконано на 93,69 % при уточненому плані 509172 грн., витрачено 477046 грн. 02 коп.

. Кошти в основному витрачені на заробітну плату, нарахування на заробітну плату , енергоносії, плата за послуги, в т.ч. по функціям:

КТКВКБМС 0150 касові видатки становлять 467768 грн. 04 коп. при уточненому плані 499893 грн. , виконання становить 93,57% ;

 • заробітна плата-320216 грн. 30 коп.
 • нарахування на заробітну плату – 72544 грн. 97 коп. ;
 • предмети, матеріали та інвентар – 5010 грн. ;
 • оплата послуг (крім комунальних) – 1425 грн. 70 коп.;
 • енергоносії – 7403 грн. 02 коп.

          КТКВКБМС 6030 касові видатки становлять 9277 грн. 98 коп.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 6407 грн. 50 коп.;

 • оплата послуг (крім комунальних) – 2870 грн. 48 коп.

             по КТКВКБМС 3242, 7130, 9710 видатків не було.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному фонду не має.

 

 Кошторис видатків спеціального фонду при уточненому плані 83150 грн. витрачено 78812 грн. 04  коп.

По  КТКВКБМС  6013 -  56312 грн. 04 коп.

 • заробітна плата – 25094 грн.73 коп. ;
 • нарахування на заробітну плату 5651 грн. 52 коп.
 • оплата послуг (крім комунальних ) – 30 грн. 33 коп.
 • оплата електроенергії – 22384 грн. 74 коп.
 • оплата ГРР – 3150 грн. 72 коп.

         По КТКВКБМС  6030

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 22500 грн.

             По КТКВКБМС 8312 видатків не було.

             Станом на 01.07.2018 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 4304 грн. 15 коп. (плата за воду від населення) Кредиторська заборгованість становить 520 грн. 34 коп. – пеня за електроенергію.