Програма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії районної ради

від 26 липня 2018року № 27/25

 

 

РАЙОННА ПРОГРАММА

 

зайнятості населення Старобільського району

на 2018-2020 роки

 

Старобільськ

2018 рік

 

 

 

Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці на 2018-2020 роки

 

Програма зайнятості населення Старобільського району на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена на основі прогнозу соціально-економічного розвитку району, законів України та інших нормативних документів.

Основою для розроблення Програми є аналіз стану економічного розвитку району, динаміки, яка склалася за попередні роки, вивчення економічного стану підприємств району, а також можливостей та перспектив розвитку.

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, підвищення економічної активності населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення шляхом вжиття заходів щодо державного регулювання ринку праці.

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) за січень-листопад 2017 року склали 464,3 млн. грн. в діючих ринкових цінах, або 122,5% до показників аналогічного періоду 2016 року. Прогнозований темп росту реалізації промислової продукції згідно Програми на 2017 рік – 112,0% . Частка реалізованої промислової продукції підприємств Старобільського району в загальному обсязі реалізованої промислової продукції області за січень-листопад 2017 року склала 2,2%, а за аналогічний період 2016 року частка реалізованої промислової продукції складала 1,2%. Обсяг реалізованої промислової продукції Старобільського району на одну особу за січень-листопад 2017 року склав 10612,9 грн., що на 11% більше, ніж в середньому по області (9576,5 грн.).

Прогноз на 2018 рік – 565,5 млн. грн., що на 12% більше показника 2017 року. У 2019 році – 665,5 млн. грн., що на 12% більше показника 2018 року, у 2020 році – 815,5 млн. грн., що на 12,5% більше показника 2019 року.

Станом на 01.01.2018 року підприємництво Старобільського району налічує: – 261 мале підприємство (у т. ч. 164 фермерських господарства); – 14 середніх підприємств (у т.ч. 3 фермерських господарства); – 1 833 фізичних осіб-підприємців. У сфері бізнесу зайнято 2463 особи, з них: – на малих підприємствах працює 754 особи; – на середніх підприємствах – 1709 осіб; Кількість фізичних осіб-підприємців у порівнянні з минулим роком (в 2016 році – 1886 осіб) зменшилась на 53 особи (на 2,8%).

Суб’єктами малого підприємствами є також і фізичні особи, зареєстровані у встановленому закону порядку.

Станом на 01.01.2018 року кількість фізичних осіб-підприємців (за даними Старобільської ОДПІ) складає 1833, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх кількість зменшилась на 53 особи, у відсотковому співвідношенні на 2,8 %.

За 9 місяців 2017 року сума податків, сплачених фізичними особами-підприємцями складає 18 млн. 768,1 тис. грн.. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення на 6 млн. 402,9 тис. грн.., або на 51,8%.

За 12 місяців 2017 року зроблено 27 виїздів пересувного консультаційного пункту у села району з питань підприємницької діяльності, під час роботи якого було надано 71 консультацію.

За 9 місяців 2017 року в районі освоєно 170 млн.692 тис. грн.. капітальних інвестицій, що складає 253,73% до аналогічного періоду 2016 року.

Очікуваний обсяг капітальних інвестицій у 2017 році – 200,0 млн.грн., що складе 152,1% до обсягу 2016 року.

Згідно прогнозу на 2018 рік обсяг капітальних інвестицій складе 239,5 млн.грн., або 119,8% до 2017 року. Прогноз на 2019 рік – 287,4 млн. грн.., або 120% до 2018 року. В 2020 році цей показник очікується отримати на рівні 344,8 млн. грн.., що на 20% більше, ніж у 2019 році.

Згідно статистичних даними обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 9 місяців 2017 року склав 106 млн. 436 тис. грн.., порівняння з антологічним періодом 2016 року неможливе, тому що статистичні дані відсутні. Частка реалізованих послуг (у ринкових цінах) Старобільського району в загальному обсязі реалізованих послуг за січень-вересень 2017 року склала 4,2%.

У 2017 році кількість працівників зайнятих на малих та середніх підприємствах у зв’язку з великою кількістю ВПО, які працевлаштувались в Старобільському районі: - на малих підприємствах – 1500 осіб (на 2,3 % більше показника 2016 року); - на середніх підприємствах – 1200 осіб (на 2,7 % більше показника 2016 року); - фізичних осіб-підприємців – 1950 осіб (на 3,4 % більше показника 2016 року); - найманих працівників фізичними особами-підприємцями – 700 осіб (на 12,7 % більше показника 2016 року). Збільшення кількості найманих працівників фізичними особами - підприємцями відбулось за рахунок легалізації робочих місць.

Слід зазначити, що в районі зареєстровано більше 29 тис. внутрішньо переміщених осіб. Кількість зареєстрованих осіб тимчасових переселенців не зменшується. Зайнятість населення та ринок праці чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю (у середньому за рік) у 2016 році становила 11,2 тис. осіб. та на 2017 рік – 11,5 тис. осіб. Працевлаштування незайнятого населення за направленням державної служби зайнятості у 2016 році складало 1271 особу, у 2017  - 1301особа. У 2018 році пропонується працевлаштувати 1400 осіб, у 2019 року очікується – 1500 осіб, а у 2020 році прогнозується – 1600 осіб. До професійного навчання  було залучено у 2016 році 181 особу, у 2017 році – 250 осіб, у 2018 році очікується – 260 осіб, а у 2019 році – 270 осіб, у -2020 році – 280 осіб . У громадських роботах у 2016 році брали участь 306 осіб, у 2017  році брали участь 330 осіб, на 2018 рік – 350 осіб, на 2019 рік – 360 осіб, 2020 рік – 370 осіб.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ квартал 2017 року становила  6661 грн.  Чисельність штатних працівників у 2016 році – 6,95 тис. осіб, у 2017 році очікується чисельність штатних працівників на рівні 7,3 тис. осіб, що складе 105% до показника минулого року. Середній розмір пенсії за 2016 рік – 1945,2 грн., у 2017 році – 2180,5 грн., що складає 112,1% до середньої пенсії у 2016 році.

За 12 місяців 2017 року в усіх сферах господарської діяльності створено 250 нових робочих місць, з них 158 фізичних осіб - підприємців, які запровадили свою діяльність у 2017 році. Ліквідовано 175 робочих місць, район має позитивне сальдо. Середньооблікова кількість штатних працівників по району у ІІІ кварталі 2017 року за статистичними даними склала 6661 особу. У рамках реформ в роботі служби зайнятості запроваджено використання новітніх технологій щодо надання послуг безробітним і роботодавцям. На цей час в службі зайнятості вже діють інноваційні сервіси з використанням відеорезюме, онлайн-співбесід, презентації роботодавців, електронної черги. У Старобільському районному центрі зайнятості розпочав роботу Консалтинговий центр підтримки підприємництва. Послугами Старобільського районного центру зайнятості скористалося 1673 безробітних громадян та співпрацювали 196 роботодавців. В результаті розширення збору інформації про потребу у працівниках та тісної співпраці, кількість вакансій в базі даних зросла та складає 1399 вакансій проти 1316 у минулому році. За сприянням центру зайнятості всього отримали роботу 1330 осіб. У тому числі до набуття статусу безробітного 493 особи. Навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець грудня 2017 року по району складало 11 осіб, що менше середньо обласного показника на 60% (по області - 18).

Зберігається тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств, організацій та установ за ІІІ квартал 2017 року склала 5357 грн. що на 40% перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену відповідно до законодавства.

 

Програмою передбачено низку заходів, які направлені на оптимізацію надання соціальних послуг, комплексне вирішення проблеми збереження існуючих робочих місць та створення нових.

Пріоритетними завданнями Програми є:

- регулювання соціально-трудових відносин;

- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізації трудових відносин;

- переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

- підвищення конкурентоспроможності робочої сили;

- сприяння працевлаштуванню незайнятого населення, забезпечення соціального захисту безробітних;

- проведення моніторингу показників ринку праці.

Пріоритетні напрямки у діяльності державної служби зайнятості є:

- удосконалення профорієнтаційної роботи та організація професійного навчання безробітних громадян за професіями та спеціальностями
з урахуванням потреб ринку праці й вимог роботодавців;

- надання професійної інформації про стан ринку праці й перспективи його розвитку, особливості та вимоги до професій і спеціальностей, навчання новим професіям, підвищення кваліфікації тощо;

- розширення практики підготовки кадрів із числа незайнятого населення за індивідуальними планами й програмами на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця зі стажуванням безпосередньо на них;

- розробка та реалізація спільних заходів з органами державної виконавчої влади на обласному і місцевому рівнях, профспілками та роботодавцями щодо зменшення наслідків фінансово-економічної кризи;

- оперативне працевлаштування безробітних на вільні робочі місця шляхом якісного підбору претендента та вакансії;

- проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної діяльності серед населення щодо стану та потреб ринку праці.

У Програмі приділено значну увагу здійсненню профорієнтаційної роботи, особливо зі школярами, з метою підвищення мотивації до вибору професії, яка буде користуватися попитом на ринку праці.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

на 2018-2020 роки

 

Найменування

заходу

Виконавці

(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи,  організації, за участю сторін соціального діалогу)

Термін

виконання

1

2

3

Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створення робочих місць

Проведення семінарів на підприємствах щодо перспектив зайнятості з метою збереження трудових ресурсів, запобігання незаконного звільнення працівників, збору інформації про вакансії

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення в селах району, особливо у віддалених,  роз’яснювальної роботи щодо послуг служби зайнятості, з метою надання допомоги у професійному самовизначенні, профорієнтації, профнавчанні

Старобільський районний центр зайнятості, відділ економічного розвитку

Протягом 2018 - 2020 рр.

Забезпечення (шляхом організації спільних дій з керівниками підприємств) повноти та достовірності   інформації про робочі місця, вимоги роботодавця, що надаються претендентам на заміщення вільних робочих місць

Старобільський районний центр зайнятості, ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення  профорієнтаційної роботи з сільським населенням за допомогою мобільних центрів профорієнтації з метою  спрямування на ведення ефективного власного господарства, організації зеленого туризму 

Старобільський районний центр зайнятості, відділ освіти,  управління агропромислового розвитку

Протягом 2018 - 2020 рр.

Забезпечення  розширення сфери застосування у сільській місцевості

шляхом  :

розробки системи  заходів підтримки овочівництва та садівництва, збільшення обсягу поливних земель;

сприяння залучення інвестицій у тваринництво;

стимулювання розвитку приватної ініціативи  сільського населення;

стимулювати діяльність підприємств агропромислового комплексу, направлену на збільшення кількості робочих місць.

Райдержадміністрація,  управління  агропромислового комплексу

Протягом 2018 - 2020 рр.

Брати участь у проведенні моніторингу створення робочих місць відповідно до районної програми розвитку малого підприємництва.

Старобільська райдержадміністрація, відділ економічного розвитку, управління соціального захисту населення Старобільської райдержадміністрації.

Протягом 2018 - 2020 рр.

Щороку проводити аналіз результатів інвестиційної та інноваційної  діяльності  у районі в частині, що стосується створення робочих місць та зайнятості населення.

відділ економічного розвитку, управління соціального захисту населення, Старобільський районний центр зайнятості.

Протягом 2018 - 2020 рр.

В межах ресурсного фінансування запровадити механізм використання коштів, передбачених у місцевих бюджетах на часткове відшкодування відсотків ставок за залученими в банках коротко та середньостроковими кредитами що надаються на реалізацію інвестиційних проектів.

відділ економічного розвитку райдержадміністрації, банки та кредитні спілки

Протягом 2018 - 2020 рр.

Посилення державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання  найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем. Проводити аналіз практики застосування цивільно-правових договорів.

Райдержадміністрація, Старобільський районний центр зайнятості, управління соціального захисту населення, Державний інспектор праці.

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення засідань координаційного комітету з метою сприяння зайнятості населення, вирішення гострих питань зайнятості населення.

Райдержадміністрація, районний центр зайнятості, відділ економічного розвитку райдержадміністрації .

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення моніторингу, укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують найману працю.

Управління соціального захисту населення

Протягом 2018 - 2020 рр.

Посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, своєчасністю, не нижче мінімальної, виплати заробітної плати та проведення атестації робочих місць за умовами праці (50 перевірок).  

Управління соціального захисту населення

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння організації власної справи безробітними громадянами шляхом профнавчання за курсом «підприємець-початківець та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю -  не менше16 особам щороку

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

З метою сприяння ефективному використанню робочої сили забезпечити проведення з населенням району відповідної роботи під час реєстрації підприємств та фізичних осіб і заключення трудових договорів у ЦЗН  для посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості.

Старобільська райдержадміністрація, міжрайонна податкова інспекція, Фонди соціального страхування, районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяти включенню до колективних договорів підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов’язань з продуктивної зайнятості працюючих, професійної підготовки, регулювання процесу вивільнення та забезпечення соціального захисту вивільнених працівників. Здійснення контролю за виконання цих зобов’язань.

Управління праці та соціального захисту населення, Державний інспектор праці

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння працевлаштуванню  на нові робочі місця, по яких роботодавцю   компенсується 100 % сума фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску

Старобільський районний центр зайнятості, ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння щороку працевлаштуванню, які перебувають на обліку в службі зайнятості

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяти працевлаштуванню на нові робочі місця

Райдержадміністрація, Старобільський центр зайнятості, управління соціального захисту населення, ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння працевлаштуванню осіб, які мають статус безробітного

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Залучення щороку до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру осіб з  числа зареєстрованих безробітних

Старобільський районний центр зайнятості спільно з ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення семінарів на підприємствах щодо перспектив зайнятості з метою збереження трудових ресурсів, запобігання незаконного звільнення працівників, збору інформації про вакансії

Старобільський районний центр зайнятості спільно з ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Забезпечення повноти достовірності та доступності інформації про робочі місця та вимог роботодавця, що надається претендентам на заміщення вільних робочих місць шляхом організації спільних дій з керівниками підприємств

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Подальше забезпечення  вільного доступу громадян до банку вакансій через мережу державної служби зайнятості

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо норм чинного законодавства про працю та зайнятість населення із залученням ЗМІ, а також шляхом проведення семінарів з працівниками кадрових служб підприємств усіх форм власності  

Старобільський районний центр зайнятості, Управління соціального захисту населення

Протягом 2018 - 2020 рр.

Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

Здійснення профнавчання (підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації) громадян за професіями та спеціальностями відповідно до потреб ринку праці, в тому числі під конкретні замовлення роботодавців за індивідуальними планами та програмами  відповідно укладених угод

Старобільський районний центр зайнятості, центри профтехосвіти служби зайнятості,  учбові заклади району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Надання послуг безробітним з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи шляхом проведення семінарів

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Проведення роботи щодо орієнтування школярів на вибір ними робітничих професій відповідно вимог ринку праці. Здійснювання профорієнтаційної роботи серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Старобільський районний центр зайнятості, спільно з Управлінням  освіти

Протягом 2018 - 2020 рр.

Охоплення громадян профорієнтаційними та профконсультаційними послугами, у тому числі проведення семінарів з техніки пошуку роботи, з орієнтації на підприємницьку діяльність, «Презентації робітничих професій», «Днів інформації», виїзних профорієнтаційних заходів з учнями шкіл,тощо

Старобільський районний центр зайнятості, Управління соціального захисту населення  

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

Сприяння працевлаштуванню громадян на нові робочі місця, по яких роботодавцю   компенсується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 100 % сума фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску

Старобільський районний центр зайнятості, Управління соціального захисту населення, підприємства району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння зайнятості інвалідів шляхом орієнтації на підприємницьку діяльність

Старобільський районний центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння зайнятості інвалідів шляхом залучення до участі у оплачуваних громадських роботах

Старобільський районний центр зайнятості, ПОУ району

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння зайнятості інвалідів шляхом працевлаштування на новостворені робочі місця з компенсаціями єдиного соціального внеску  за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів

Старобільський районний центр зайнятості, громадські організації інвалідів

Протягом 2018 - 2020 рр.

Сприяння зайнятості осіб, звільнених з військової служби

Старобільський районний центр зайнятості, Управління освіти

Протягом 2018 - 2020 рр.

* заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення проводяться також і для внутрішньо переміщених осіб

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

Найменування

показника

2017 очікуване

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

 

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

11,5

11,8

11,9

11,9

        

з неї зайнятого населення  працездатного віку

7,1

7,2

7,2

7,2

 

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

віком  15 - 70 років

25,9

26,6

26,8

26,8

працездатного віку

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

 

29,1

28,7

28,7

28,7

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

віком 15 - 70 років

78

77

77

77

працездатного віку

 

 

 

 

віком 15 - 24 роки

 

 

 

 

                    

Таблиця 2. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

 

Найменування

показника

За  2017

Прогноз 2018

Прогноз 2019

Прогноз 2020

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

2103

2364

2769

2720

у тому числі:

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

1635

1957

2335

2335

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

8

10

10

10

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

292

287

314

265

з них працевлаштовані як молоді працівники;

24

23

19

17

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

176

120

120

120

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

124

100

100

100

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього

-

-

-

-

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

-

-

-

-

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

4

5

5

5

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

 

-

-

-

-

житла

-

-

--

-

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

 

 

 

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

 

 

-

-

-

-

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

-

-

-

-

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

46

44

40

40

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

5

4

4

4

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

у тому числі:

 

-

-

-

-

за кошти роботодавця

 

 

 

 

 

за власні кошти

 

5

4

4

4

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

-

-

 

Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

За  2017

Прогноз 2018

Прогноз на 2019

Прогноз на 2020

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

250

270

280

290

з них:

1.1 юридичними особами

 

100

100

100

100

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

150

170

180

190

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

 

250

270

280

290

Сільське господарство,мисливство та лісове господарство

10

9

9

9

Рибне господарство

-

-

-

-

Добувна промисловість

-

-

--

-

Обробна промисловість

9

10

10

10

Виробництво електроенергії, газу та води

5

6

5

4

Будівництво

2

2

2

2

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

152

177

188

199

Готелі та ресторани

2

2

2

2

Транспорт і зв’язок

20

18

18

18

Фінансова діяльність

-

-

-

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

-

-

-

--

Державне управління

-

-

-

-

Освіта

15

14

14

14

Охорона здоров*я та соціальна допомога

-

-

-

-

Інші(колективні,громадські та особисті послуги)

35

32

32

32

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

-

-

-

-

в тому числі:

-

-

-

-

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

--

-

-

-

за яких компенсовано:

-

-

-

-

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

--

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

--

-

-

-

за яких компенсовано:

-

-

-

-

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

--

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

________

* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління  Пенсійного Фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстр. в Мін'юсті   від 01.11.2010 № 1014/18309.

 

Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*

                 ( осіб)

Найменування

показника

За 2017

Прогноз 2018

Прогноз 2019

Прогноз 2020

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

2100

2200

2300

2400

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

 

 

 

 

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

1301

1400

1500

1600

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

 

 

 

 

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

250

260

270

280

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

330

350

360

370

з них зареєстрованих безробітних

 

 

 

 

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

2

4

4

4

з них організували власну справу

2

4

4

4

*- Реалізація заходів буде здійснюватися в межах коштів Фонду.

 

Інформація  щодо виконання програми зайнятості в частині створення робочих місць Старобільського району прогноз на 2018 рік

І. За рахунок власних коштів та самозайнятість 1

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Галузь

Реєстація ФОП (самозайнятість)

70

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1 За рахунок власних коштів роботодавців (визначаються структурними підрозділами при співпраці з роботодавцями відповідної галузі)

ІІ. В межах реалізації територіальної програми (проектів) 2

Вид НРМ             

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Програма

Відповідальний структурний підрозділ

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2Визначаються заходи програми, результатом виконання яких є в т.ч. створення НРМ. Надаються розробниками місцевих програм

ІІІ. За рахунок грантів міжнародних організацій, фондів та інших (НУО) 3

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Грантодавець

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

                         

Визначається шляхом взаємодії структурного підрозділу с питань інвестиційної діяльності з неурядовими організаціями, які надають фінансову підтримку, спрямовану на створення НРМ

 

Інформація  щодо виконання програми зайнятості в частині створення робочих місць Старобільського району прогноз на 2019 рік

І. За рахунок власних коштів та самозайнятість 1

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Галузь

Реєстація ФОП (самозайнятість)

80

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1 За рахунок власних коштів роботодавців (визначаються структурними підрозділами при співпраці з роботодавцями відповідної галузі)

ІІ. В межах реалізації територіальної програми (проектів) 2

Вид НРМ             

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Програма

Відповідальний структурний підрозділ

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2Визначаються заходи програми, результатом виконання яких є в т.ч. створення НРМ. Надаються розробниками місцевих програм

ІІІ. За рахунок грантів міжнародних організацій, фондів та інших (НУО) 3

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Грантодавець

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

                         

Визначається шляхом взаємодії структурного підрозділу с питань інвестиційної діяльності з неурядовими організаціями, які надають фінансову підтримку, спрямовану на створення НРМ

 

 

Інформація  щодо виконання програми зайнятості в частині створення робочих місць Старобільського району прогноз на 2020 рік

І. За рахунок власних коштів та самозайнятість 1

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Галузь

Реєстація ФОП (самозайнятість)

90

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1 За рахунок власних коштів роботодавців (визначаються структурними підрозділами при співпраці з роботодавцями відповідної галузі)

ІІ. В межах реалізації територіальної програми (проектів) 2

Вид НРМ             

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Програма

Відповідальний структурний підрозділ

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2Визначаються заходи програми, результатом виконання яких є в т.ч. створення НРМ. Надаються розробниками місцевих програм

ІІІ. За рахунок грантів міжнародних організацій, фондів та інших (НУО) 3

Вид НРМ

Кількість НРМ

Суб’єкт господарювання

Грантодавець

Галузь

Реєстрація ФОП (самозайнятість)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Працевлаштування працівників у ФОП

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Працевлаштування у юридичних осіб

2

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

                         

Визначається шляхом взаємодії структурного підрозділу с питань інвестиційної діяльності з неурядовими організаціями, які надають фінансову підтримку, спрямовану на створення НРМ