dodatok1

Додаток 1  до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Місцевої цільової програми підтримки РКП «Редакція газети «Вісник Старобільщини» на 2018 р.

 

 

з/п

Назва

напряму

діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

 

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість) тис. грн.

Очікуваний

результат

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

Організаційно-координаційна діяльність

1.1. Забезпечення участі представників засобів масової інформації району у фахових нарадах, семінарах, конкурсах, фестивалях.

постійно

Старобільська районна державна адміністрація

не потребує фінансування

 

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області

 

1.2. Проведення засідань редакційної колегії газети «Вісник Старобільщини»

постійно

Редакція газети «Вісник Старобільщини»

не потребує фінансування

 

Підвищення якості районного  інформаційного продукту

 

1.3. Організація участі  журналістів газети  «Вісник Старобільщини» у виїзних заходах районних органів влади

постійно

Старобільська

районна державна адміністрація

не потребує

фінансування

 

Підвищення якості районного інформаційного продукту

 

1.4. Здійснення протекціоністських заходів  щодо газети «Вісник Старобільщини»

постійно

Старобільська районна державна адміністрація

не потребує фінансування

 

Підвищення читацького попиту на газету «Вісник Старобільщини»

17,0

підвищення рівня якості інформаційних матеріалів в області, сприяння особистому розвитку журналістів

1.5. Вивчення громадської думки щодо інформаційних потреб читачів.

січень, травень

грудень

Редакція газети «Вісник Старобільщини»

не потребує фінансування

 

Підвищення якості районного  інформаційного продукту

 

2

Заходи щодо забезпечення  сталої роботи  підприємства- редакції газети «Вісник Старобільщини»

2.1.  Висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  та розміщення тематичних матеріалів щодо реалізації реформ у Старобільському районі та історії рідного краю до 80 річчя від Дня утворення Луганської області.

Постійно, щомісячно

Редакція газети «Вісник Старобільщини»,

Старобільська РДА,

Старобільська районна рада

районний бюджет

 

120,0

Забезпечення відкритості діяльності районних  органів виконавчої влади

 

 

 

2.2. Забезпечення дотримання майнових прав редакції газети «Вісник Старобільщини» в процесі реформування видання

постійно

Старобільська

районна рада

не потребує фінансування

 

Зміцнення матеріально-технічної бази

 

 

2.4. Надання адресної фінансової підтримки (дотації) на покриття виробничих витрат на друк газети «Вісник Старобільщини».

лютий

районна рада

районний бюджет

156,0

налагодження діалогу між органами влади усіх рівнів та засобами масової інформації області

 

 

 

2.5. Інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області

постійно

Редакція газети «Вісник Старобільщини»

не потребує фінансування

 

Формування конструктивної громадської думки щодо впровадження реформ в Україні

 

ВСЬОГО: 276,0

 

276,0